Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

SO ORP Kyjov

Typ sídla:

ORP

ZUJ (kód obce):

6210

LAU 1 (NUTS 4):

NUTS2:

CZ06 - Jihovýchod

Celková výměra území (ha):

47 033

Počet bydlících obyvatel k 2018:

55 436

Počet obcí:

42

Zdroje dat