Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

SO ORP Mikulov

Typ sídla:

ORP

ZUJ (kód obce):

6211

LAU 1 (NUTS 4):

NUTS2:

CZ06 - Jihovýchod

Celková výměra území (ha):

24 412

Počet bydlících obyvatel k 2018:

20 066

Počet obcí:

17

Zdroje dat