Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

SO ORP Pohořelice

Typ sídla:

ORP

ZUJ (kód obce):

6213

NUTS2:

CZ06 - Jihovýchod

Celková výměra území (ha):

19 528

Počet bydlících obyvatel k 2023:

16 139

Počet obcí:

13

Zdroje dat