Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

SO ORP Rosice

Typ sídla:

ORP

ZUJ (kód obce):

6214

NUTS2:

CZ06 - Jihovýchod

Celková výměra území (ha):

17 445

Počet bydlících obyvatel k 2018:

25 982

Počet obcí:

24

Zdroje dat