Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

SO ORP Šlapanice

Typ sídla:

ORP

ZUJ (kód obce):

6216

NUTS2:

CZ06 - Jihovýchod

Celková výměra území (ha):

34 312

Počet bydlících obyvatel k 2023:

73 138

Počet obcí:

40

Zdroje dat