Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

SO ORP Šumperk

Typ sídla:

ORP

ZUJ (kód obce):

7111

LAU 1 (NUTS 4):

NUTS2:

CZ07 - Střední Morava

Celková výměra území (ha):

85 746

Počet bydlících obyvatel k 2023:

67 861

Počet obcí:

36

Zdroje dat