Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Olomoucký kraj

Typ sídla:

Kraj

ZUJ (kód obce):

3123

NUTS2:

CZ07 - Střední Morava

Celková výměra území (ha):

527 155

Počet bydlících obyvatel k 2023:

632 864

Počet obcí:

402

Nejvýše položený bod (m n.m.):

1 490

Nejníže položený bod (m n.m.):

190

Zdroje dat