Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

SO ORP Přerov

Typ sídla:

ORP

ZUJ (kód obce):

7109

LAU 1 (NUTS 4):

NUTS2:

CZ07 - Střední Morava

Celková výměra území (ha):

40 075

Počet bydlících obyvatel k 2023:

78 503

Počet obcí:

59

Zdroje dat