Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

SO ORP Jeseník

Typ sídla:

ORP

ZUJ (kód obce):

7102

LAU 1 (NUTS 4):

NUTS2:

CZ07 - Střední Morava

Celková výměra území (ha):

71 902

Počet bydlících obyvatel k 2023:

36 949

Počet obcí:

24

Zdroje dat