Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

SO ORP Zlín

Typ sídla:

ORP

ZUJ (kód obce):

7213

LAU 1 (NUTS 4):

NUTS2:

CZ07 - Střední Morava

Celková výměra území (ha):

35 041

Počet bydlících obyvatel k 2023:

99 544

Počet obcí:

30

Zdroje dat