Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Zlínský kraj

Typ sídla:

Kraj

ZUJ (kód obce):

3131

NUTS2:

CZ07 - Střední Morava

Celková výměra území (ha):

396 297

Počet bydlících obyvatel k 2023:

580 744

Počet obcí:

307

Nejvýše položený bod (m n.m.):

1 206

Nejníže položený bod (m n.m.):

170

Zdroje dat