Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

okres Uherské Hradiště

Typ sídla:

Okres

ZUJ (kód obce):

40835

NUTS2:

CZ07 - Střední Morava

Celková výměra území (ha):

99 110

Počet bydlících obyvatel k 2023:

141 736

Počet obcí:

78

Nejvýše položený bod (m n.m.):

970

Nejníže položený bod (m n.m.):

170

Zdroje dat