Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

SO ORP Uherský Brod

Typ sídla:

ORP

ZUJ (kód obce):

7208

NUTS2:

CZ07 - Střední Morava

Celková výměra území (ha):

47 323

Počet bydlících obyvatel k 2023:

51 885

Počet obcí:

30

Zdroje dat