Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

SO ORP Kroměříž

Typ sídla:

ORP

ZUJ (kód obce):

7203

NUTS2:

CZ07 - Střední Morava

Celková výměra území (ha):

49 899

Počet bydlících obyvatel k 2018:

68 798

Počet obcí:

46

Zdroje dat