Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

okres Kroměříž

Typ sídla:

Okres

ZUJ (kód obce):

40827

NUTS2:

CZ07 - Střední Morava

Celková výměra území (ha):

79 555

Počet bydlících obyvatel k 2023:

104 410

Počet obcí:

79

Nejvýše položený bod (m n.m.):

864

Nejníže položený bod (m n.m.):

185

Zdroje dat