Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

SO ORP Ostrava

Typ sídla:

ORP

ZUJ (kód obce):

8119

NUTS2:

CZ08 - Moravskoslezko

Celková výměra území (ha):

33 153

Počet bydlících obyvatel k 2018:

321 689

Počet obcí:

13

Zdroje dat