Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Moravskoslezský kraj

Typ sídla:

Kraj

ZUJ (kód obce):

3140

NUTS2:

CZ08 - Moravskoslezko

Celková výměra území (ha):

543 055

Počet bydlících obyvatel k 2023:

1 189 204

Počet obcí:

300

Nejvýše položený bod (m n.m.):

1 492

Nejníže položený bod (m n.m.):

198

Zdroje dat