Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

SO ORP Pelhřimov

Typ sídla:

ORP

ZUJ (kód obce):

6110

NUTS2:

CZ06 - Jihovýchod

Celková výměra území (ha):

82 741

Počet bydlících obyvatel k 2018:

45 109

Počet obcí:

71

Zdroje dat