Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Místní akční skupiny

Místní akční skupina (MAS) je forma místního partnerství, která umožňuje efektivní způsob využívání dostupných zdrojů. Jejími členy mohou být obce, jejich svazky, instituce veřejné moci, soukromé podnikatelské subjekty, neziskové organizace i samotní občané jako fyzické osoby. Ti všichni v rámci místní akční skupiny spolupracují na rozvoji a obnově venkova. Jejich projekty a aktivity jsou podpořeny čerpáním finančních prostředků z národních programů nebo z programů EU. Více http://eagri.cz/public/web/mze/venkov/mistni-akcni-skupiny/

Velká část místních akčních skupin se sdružuje v tzv. Národní síti Místních akčních skupin (NS MAS), která reprezentuje své členy na národní i mezinárodní úrovni, medializuje a podporuje činnost MAS při realizaci programu obnovy a všestranného rozvoje venkova apod. Více http://www.nsmascr.cz/

Jednotlivé místní akční skupiny jsou do krajů zařazeny podle krajské příslušnosti jejich sídla.

Místní akční skupiny
NázevSídlo obecForma
Luhačovské Zálesí, o.p.s.Slavičínobecně prospěšná společnost
MAS Bojkovska z.s.Bojkovicespolek
MAS Buchlov, z.s.Buchlovicespolek
MAS Jižní Haná o.p.s.Hulínobecně prospěšná společnost
MAS Ploština, z.s.Újezdspolek
MAS Staroměstsko, z.s.Staré Městospolek
MAS Střední Vsetínsko, z.s.Ratibořspolek
MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s.Vizoviceobecně prospěšná společnost
MAS Východní Slovácko, z.s.Suchá Lozspolek
Místní akční skupina Dolní Poolšaví, z. s.Kunovicespolek
Místní akční skupina Horňácko a Ostrožsko z.s.Uherský Ostrohspolek
Místní akční skupina Hornolidečska, z.s.Lidečkospolek
Místní akční skupina Hříběcí hory, z.s.Zdounkyspolek
Místní akční skupina Kelečsko - Lešensko - Starojicko, z.s.Loučkaspolek
Místní akční skupina Podhostýnska, z.s.Bystřice pod Hostýnemspolek
Místní akční skupina Rožnovsko, z.s.Zašováspolek
Místní akční skupina Severní Chřiby a Pomoraví, z.s.Košíkyspolek
Místní akční skupina Valašsko - Horní Vsacko, z.s.Hovězíspolek