Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Národní dotační tituly

celkový počet záznamů: 264

Podpora poradenství v zemědělství - Demonstrační farmy - 9.F.m.

Odpovědný rezort:

MZe

Příjemci:

jiné

Alokace dotačního titulu 2023 (mil. Kč):

15

Alokace dotačního titulu 2024 (mil. Kč):

15

Územní dimenze ANO/NE:

ne

Popis územní dimenze:

celá ČR

Podporované aktivity:

Podpora poradenství v zemědělství z toho: Demonstrační farmy.

Sledované indikátory:

Počet farem.

Podpora technologických platforem v působnosti rezortu Mze - Česká technologická platforma pro potraviny - 10.E.a.

Odpovědný rezort:

MZe

Příjemci:

jiné

Alokace dotačního titulu 2023 (mil. Kč):

15

Alokace dotačního titulu 2024 (mil. Kč):

15

Územní dimenze ANO/NE:

ne

Popis územní dimenze:

celá ČR

Podporované aktivity:

Podpora technologických platforem v působobnosti MZe.

Sledované indikátory:

Splnění předmětu dotace.

Podpora mimoprodukčních funkcí rybářských revírů (podpora biologické diverzity rybích populací v povrchových vodách určená pro uživatele rybářských revírů) - 17

Odpovědný rezort:

MZe

Příjemci:

jiné

Alokace dotačního titulu 2023 (mil. Kč):

15

Alokace dotačního titulu 2024 (mil. Kč):

22

Územní dimenze ANO/NE:

ne

Popis územní dimenze:

celá ČR

Podporované aktivity:

Podpora biologické diverzity rybích populací v povrchových vodách určená pro uživatele rybářských revírů.

Sledované indikátory:

V rámci DT 17. Podpora mimoprudkčních funkcí rybářských revírů nejsou nastaveny indikátory dotace, jedná se o dotaci se sazbou na jeden hektar rybářského revíru.

Zlepšování praktické výuky ve včelařství (podpora praktické výuky ve včelařství spojená s prezentací různých včelařských technologií v podmínkách velkoprovozu a maloprovozu) - 9.J.

Odpovědný rezort:

MZe

Příjemci:

škola

Alokace dotačního titulu 2023 (mil. Kč):

3

Alokace dotačního titulu 2024 (mil. Kč):

3

Územní dimenze ANO/NE:

ne

Popis územní dimenze:

celá ČR

Podporované aktivity:

Podpora praktické výuky ve včelařství spojená s prezentací různých včelařských technologií v podmínkách velkoprovozu a maloprovozu.

Sledované indikátory:

V rámci DT 9.J. Zlepšení praktické výuky ve včelařství nejsou nastaveny indikátory dotace, jedná se o dotaci se sazbou na jedno včelstvo/na provoz a údržbu jednoho stanoviště/provoz jednoho doplňkového včelařského provozu.

Podpora restrukturalizace ovocných sadů v režimu ekologického zemědělství - 1.V.

Odpovědný rezort:

MZe

Příjemci:

Alokace dotačního titulu 2023 (mil. Kč):

15

Alokace dotačního titulu 2024 (mil. Kč):

15

Územní dimenze ANO/NE:

ne

Popis územní dimenze:

celá ČR

Podporované aktivity:

Podpora restrukturalizace ovocných sadů v režimu ekologického zemědělství.

Sledované indikátory:

Splnění předmětu dotace.

Speciální poradenství pro rostlinnou výrobu (odrůdové zkoušky v režimu ekologického zemědělství) - 9.Ab.4.i.

Odpovědný rezort:

MZe

Příjemci:

Alokace dotačního titulu 2023 (mil. Kč):

1.2

Alokace dotačního titulu 2024 (mil. Kč):

1.2

Územní dimenze ANO/NE:

ne

Popis územní dimenze:

celá ČR

Podporované aktivity:

Speciální poradenství pro rostlinnou výrobu (odrůdové zkoušky v režimu ekologického zemědělství).

Sledované indikátory:

Splnění předmětu dotace.

Podpora evropské integrace nevládních organizací - 10.D.

Odpovědný rezort:

MZe

Příjemci:

jiné

Alokace dotačního titulu 2023 (mil. Kč):

20

Alokace dotačního titulu 2024 (mil. Kč):

20

Územní dimenze ANO/NE:

ne

Popis územní dimenze:

celá ČR

Podporované aktivity:

Podpora evropské integrace nevládních organizací.

Sledované indikátory:

Splnění předmětu dotace.

Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků - 15.

Odpovědný rezort:

MZe

Příjemci:

Alokace dotačního titulu 2023 (mil. Kč):

84

Alokace dotačního titulu 2024 (mil. Kč):

84

Územní dimenze ANO/NE:

ne

Popis územní dimenze:

celá ČR

Podporované aktivity:

Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků.

Sledované indikátory:

Splnění předmětu dotace.

Údržba a obnova. stávajících kulturních a venkovských prvků

Odpovědný rezort:

MZe

Příjemci:

jiné, nadace/ nadační fond, obec, spolek, muzeum

Alokace dotačního titulu 2023 (mil. Kč):

30

Alokace dotačního titulu 2024 (mil. Kč):

30

Územní dimenze ANO/NE:

ano

Popis územní dimenze:

Obce do 2 000 obyvatel, nebo obce od 2 001 do 5 000 obyvatel, přičemž se předmět dotace nachází v místní části do 500 obyvatel.

Podporované aktivity:

Údržba a obnova stávajících kulturních prvků venkovské krajiny.

Sledované indikátory:

Splnění předmětu dotace.

Podpora zlepšování praktické výuky v produkčním rybářství - 9.I

Odpovědný rezort:

MZe

Příjemci:

škola

Alokace dotačního titulu 2023 (mil. Kč):

0.7

Alokace dotačního titulu 2024 (mil. Kč):

0.7

Územní dimenze ANO/NE:

ne

Popis územní dimenze:

celá ČR

Podporované aktivity:

Zlepšování praktivké výuky v produkčním rybářství

Sledované indikátory:

Splnění předmětu dotace.

celkový počet záznamů: 264