Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Národní dotační tituly

celkový počet záznamů: 264

Příspěvek na financování akcí ve městech a obcích prostřednictvím SFDI

Odpovědný rezort:

MD

Příjemci:

obec

Alokace dotačního titulu 2023 (mil. Kč):

460

Alokace dotačního titulu 2024 (mil. Kč):

460

Územní dimenze ANO/NE:

ne

Popis územní dimenze:

celá ČR

Podporované aktivity:

Zvyšování bezpečnosti, bezbariérové úpravy chodníků - financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy nebo opatření ke zpřístupňování dopravy osobám s omezenou schopností pohybu nebo orientace https://www.ceskobezbarier.cz/

Sledované indikátory:

Výstupy jednotlivých projektů.

Příspěvek na financování akcí ve městech a obcích prostřednictvím SFDI

Odpovědný rezort:

MD

Příjemci:

obec, příspěvková organizace

Alokace dotačního titulu 2023 (mil. Kč):

200

Alokace dotačního titulu 2024 (mil. Kč):

200

Územní dimenze ANO/NE:

ne

Popis územní dimenze:

celá ČR

Podporované aktivity:

Cyklostezky, cyklopruhy - financování výstavby nebo oprav cyklistických stezek nebo zřizování jízdních pruhů pro cyklisty pro rok https://www.ceskobezbarier.cz/

Sledované indikátory:

Výstupy jednotlivých projektů.

Příspěvek na financování akcí ve městech a obcích prostřednictvím SFDI

Odpovědný rezort:

MD

Příjemci:

obec, příspěvková organizace

Alokace dotačního titulu 2023 (mil. Kč):

400

Alokace dotačního titulu 2024 (mil. Kč):

400

Územní dimenze ANO/NE:

ne

Popis územní dimenze:

celá ČR

Podporované aktivity:

Mimoúrovňové křížení s nadřazenou infrastrukturou - financování výstavby, modernizace, nebo oprav místních komunikací nebo veřejně přístupných účelových komunikací v místech křížení s nadřazenou dopravní infrastrukturou https://www.ceskobezbarier.cz/

Sledované indikátory:

Výstupy jednotlivých projektů.

Příspěvek na financování akcí ve městech a obcích prostřednictvím SFDI

Odpovědný rezort:

MD

Příjemci:

obec, příspěvková organizace

Alokace dotačního titulu 2023 (mil. Kč):

100

Alokace dotačního titulu 2024 (mil. Kč):

100

Územní dimenze ANO/NE:

ne

Popis územní dimenze:

celá ČR

Podporované aktivity:

Bezpečnost na silnicích II. a III. tříd - financování opatření ke zvýšení bezpečnosti nebo plynulosti dopravy na silnicích II. a III. třídy https://www.ceskobezbarier.cz/

Sledované indikátory:

Výstupy jednotlivých projektů.

celkový počet záznamů: 264