Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Hospodářské prostředí Pardubického kraje

Vybrané ekonomické údaje, charakterizující postavení Pardubického kraje v roce 2014 v rámci celé republiky, pouze předjímají širokou škálu statistických ukazatelů, které najdete při rozkliknutí dalších stránek.

Základní ekonomické údaje Pardubického kraje v roce 2014
UkazatelMěrná jednotkaPardubický krajČR
Podíl kraje na tvorbě HDP%4100
HDP na 1 obyvatele v PPS%68,584
Podíl nezaměstnaných osob%6,227,46
Počet uchazečů o zam. na 1 volné pracovní místo6,39,2
Počet registrovaných subjektů na 1000 obyvatel225259
Délka silnic a dálnic na 10 000 obyvatelkm69,752,9
Stav přímých zahr.investic na 1 000 obyvatel*mil. Kč97247
Zdroj dat: ČSÚ

*data za rok 2013