Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Východní Čechy - turistický region

Různorodá krajinná mozaika, skály, lidové stavby, zámky, safari, Velká pardubická...

Východní Čechy jsou turistickým regionem zahrnujícím Královéhradecký a Pardubický kraj.
Pro potřeby cestovního ruchu jej lze rozčlenit do osmi turistických oblastí:
Kladské pomezí, Podzvičinsko, Hradecko a Bydžovsko-Chlumecko, Orlické hory a podhůří, Pardubicko, Chrudimsko-Hlinecko, Ústecko a Svitavsko.

Turistický region Východní Čechy je zajímavou destinací jak pro zahraniční, tak i pro domácí návštěvníky. Různorodá krajina vede ke koncentraci odlišných přírodních zajímavostí a můžeme ji tak považovat za významný faktor umožňující rozvoj turismu. Oblast je připravena uspokojit každého návštěvníka nabídkou turistických produktů.
Pro aktivní turistiku nabízí nejen krásnou přírodu a zdravé životní prostředí nížinného, podhorského i horského charakteru, ale také atraktivní turistické cíle, které jsou výsledkem staleté tradice osídlení tohoto kraje. Významnými turistickými atraktivitami jsou ZOO ve Dvoře Králové nad Labem, Adršpašské skály, soubory lidových staveb, zámky v Litomyšli, Opočně, Ratibořicích a Kuksu.

Největší turistická centra regionu mají nejvýznamnější postavení i z hlediska návštěvnosti - Sečská přehrada, Deštné v Orlických horách, Hradec Králové, Pardubice, Pastvinská přehrada, Teplice nad Metují a rekreační nádrž Rozkoš. V 18-ti největších turistických střediscích je soustředěno více než 50 % ubytovacích zařízení a lůžkových kapacit celého území.

V regionu Východní Čechy naleznete množství přírodních krás od podhůří Orlických hor a přírodního parku Orlice, masivu Kralického Sněžníku přes romantickou oblast Svitavska, úrodné Polabí až k výběžkům Železných hor, Adršpašských a Teplických skal, Žďárských vrchů a Českomoravskou vysočinu.
Chráněná krajinná oblast Orlické hory tvoří část severovýchodní hranice ČR s Polskem. Nejvyšší hora Velká Deštná - 1 115 m ukrývá vrchovištní rašeliniště. Hluboká a strmá údolí jsou typická i pro další toky Orlických hor, nejenom pro Orlici. Orlické hory nabízejí mnoho příležitostí pro pěší turistiku i jízdu na horském kole, zimní i vodní sporty. Kralický Sněžník je nejvyšším vrcholem regionu - 1 424 m a říká se mu také "střecha Evropy", protože jeden z jeho vrcholů tvoří hlavní evropské rozvodí.
Chráněná krajinná oblast Železné hory zaujímá plochu více než 28 000 ha. Nacházejí se zde rezervace a rokle, na svazích lze vidět četné útvary vzniklé erozí a zvětráváním.
Chráněná krajinná oblast Žďárské vrchy jsou lokalitou s pestrými přírodními podmínkami a jejich nejvyšší vrchol je Devět skal - 836 m. Lesy pokrývají 46 % území. Toulovcovy a Městské maštale jsou pískovcové členité útvary bizarních tvarů severně od Poličky. Patří mezi turisticky vyhledávaná místa.
Chráněná krajinná oblast Broumovsko zahrnuje Adršpašské a Teplické skály, Broumovské stěny, stolovou horu Ostaš se dvěma skalními městy a Javoří hory. K nejnavštěvovanějším patří Broumovské stěny. Mnoho skalních věží a stěn nabízejí horolezcům Adršpašské a Teplické skály.
Přírodní park Orlice zahrnuje údolní nivy řeky Orlice se zbytky starého řečiště. Najdeme zde slatinné louky, tůně a meandry společně s vodní a mokřadní květenou a vzácnou faunou. K nejnavštěvovanějším místům v regionu patří ZOO ve Dvoře Králové nad Labem společně s unikátním africkým safari na ploše 27 ha.
Návštěvníci mohou využít i nabídku vodních sportů, jezdectví nebo cyklistiky či pěší turistiky nebo i možnosti sportovního létání.
Pardubice jsou světoznámé díky dvěma velkým sportovním událostem - nejstaršímu dostihu na kontinentu Velké pardubické a Zlatou přilbou v plochodrážním sportu. Na území celého regionu se rozvíjí agroturistika, zvláště se zaměřením na tradiční chov koní.

Návštěvníci se mohou v tomto regionu seznámit nejen s lidovými a folklorními tradicemi včetně řemeslné výroby, ale také s ojedinělým množstvím hradů a zámků, vojenských pevností a opevnění, městských památkových rezervací a mnoha dalších atraktivních památek renesanční, barokní, secesní i moderní meziválečné architektury. Současně se mohou vydat po stopách M. B. Brauna, J. W. Goetha, J. Gočára, B. Smetany, B. Martinů a mnoha dalších světově proslulých osobností nebo využít bohaté nabídky lázeňských pobytů i kongresů, včetně aktuálních společenských, kulturních i sportovních akcí.
V celém regionu je velké množství významných architektonických památek od měst přes hrady a zámky. Jsou to zejména města Pardubice a Hradec Králové, Polička s pásem středověkých hradeb, Litomyšl s areálem renesančního zámku, který je zapsán na seznamu UNESCO, Jičín se vzpomínkou na Valdštejna nebo Náchod či Nové Město nad Metují. Z významných zámeckých staveb je to Opočno, areál Kuksu, zámek Hrádek u Nechanic, zámek Slatiňany a také hrady Kost, Litice, Kunětická hora nebo pevnost Josefov či areál Broumovského kláštera.
Z dalších zajímavostí je nutné se zmínit o Třebechovickém betlému, dřevěném mlýnu Peklo u Nového Města nad Metují, Babiččině údolí, dřevěném kostelu ve Slavoňově, souboru lidových staveb Vysočina u Hlinska, Národním hřebčíně v Kladrubech nad Labem, Muzeu loutkářství v Chrudimi.

Základní pozitiva regionu jsou:

 • pestrost různých typů krajiny od rovin až po hornatiny a atraktivních přírodních lokalit - vodní plochy a toky, skalní města, chráněná území
 • patrný nárůst ubytovacích kapacit v mnoha turistických oblastech regionu v posledních 10-ti letech
 • relativně dobrá dostupnost atraktivních lokalit zejména po železnici
 • relativně dobrá struktura současného návštěvníka, stabilní zájem zahraničních návštěvníků, zejména z Německa, Nizozemska i z Polska, zvyšující se podíl náročné klientely
 • kvalitní a mezinárodně konkurenceschopná nabídka kulturně-historických atraktivit - přes 30 městských památkových rezervací a zón, 24 přístupných hradů a zámků, lidová architektura
 • specifická nabídka odlišující region od ostatních regionů - safari, skalní města, vojenské pevnosti aj.
 • atraktivní horolezecké terény - Adršpašsko-teplické skály, Broumovské stěny, Ostaš
 • pestrá struktura nabídek sportovních aktivit pro návštěvníky - rekreace u vody, cykloturistika, vodní sporty, zimní sporty
 • vysoký stupeň spokojenosti s pobytem a pozitivní hodnocení regionu návštěvníky - památky, příroda, rozhledny, lázně, klid
 • dobré předpoklady pro rozvoj kongresové a incentivní turistiky
 • existence zastřešující organizace cestovního ruchu regionu - sdružení Východní Čechy a zájem poskytovatelů služeb o tvorbu společných produktů

Rozvoj cestovního ruchu v regionu má za cíl trvalé budování dobrého image regionu, vyšší zapojení turistického potenciálu do nabídky regionu a celkové zvýšení konkurenceschopnosti na národní i mezinárodní úrovni.
Prioritou zůstává rozvoj systému organizace cestovního ruchu a podpora kvality služeb, budování základní a doprovodné turistické infrastruktury a tvorba a realizace turistických produktů a programů, jako např. vojenská historie, baroko Východních Čech, kraj Smetany a Martinů, dovolená na venkově, ochutnejte z tradiční kuchyně, programy pro školy, dovolená pro přátele, cesty za odpočinkem, toulky přírodou, po stopách železnice aj.

Jednou z významných aktivit je podpora procesu investování do stávajících a nových objektů turistické infrastruktury. Problémem regionu je absence společné marketingově zpracované nabídky objektů a ploch vhodných pro využití v rámci rekreace, turistických služeb a infrastruktury. Základním prostředkem bude databáze volných ploch a objektů vytvořená z nabídek obcí, institucí a firem v turistickém regionu. Připravováno je také vydání katalogu pro investory a vybudování internetového serveru s databází nabídky těchto volných objektů a ploch pro investory.