Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Hradecko a Bydžovsko - Chlumecko - turistická oblast

Výše zmíněná turistická oblast je součástí turistického regionu Východní Čechy a patří do Královéhradeckého kraje.

Hradec Králové je krajským městem a centrem turistické oblasti Hradecko a Bydžovsko-Chlumecko. Město leží na soutoku Labe a Orlice a označuje se někdy jako "město českých královen". Má mnoho památek z minulých dob, jako jsou kostel sv. Ducha s cihlovým zdivem a dvojicí 40 m vysokých věží a nejstarší cínovou křtitelnicí v Čechách. V sousedství stojí Bílá věž vysoká 71,5 m s druhým největším zvonem u nás. Město proslavila první polovina 20. století, kdy zde působili věhlasní rakouští a čeští architekti v čele s prof. J. Kotěrou, Gočárem aj. Podle Gočárova plánu se také město rozšířilo i za řeku. Cenné stavby jsou na Tylově nábřeží, v okolí Ulrichova a Masarykova náměstí. Tehdy byl Hradec Králové nazván "salonem republiky". Hradec Králové je také významným kulturním střediskem a univerzitním městem. Sídlí zde Klicperovo divadlo a divadlo Drak, hvězdárna a planetárium či filharmonie.
Zámek Hrádek u Nechanic byl postaven v 19. století pro hraběte F. A. Harracha ve stylu windsorské gotiky. Z mnoha bohatě zařízených místností připomeňme jídelnu s nádobím ze 16. a 17. století nebo hraběnčin salonek vyzdobený portréty dvořanů v kostýmech z řecké mytologie. K zámku náleží i divadlo a kaple sv. Anny s uměleckými předměty z 15. a 16. století. Zámek je obklopen velkým anglickým parkem.
Zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou byl postaven hrabaty Kinskými jako reprezentační sídlo, které mělo sloužit k přijímání význačných návštěv včetně císaře. Stavba proběhla v letech 1721-23 architekty J. S. Aichlem a M. Kaňkou. V r. 1743 navštívila zámek Marie Terezie. Za okupace vyhořel a v r. 1969 zde byla instalována expozice Barok v Čechách. U zámku je šestiboká zámecká kaple sloužící jako rodinná hrobka Kinských.
Třebechovický betlém sestavili J. Probošt a řezbář J. Kapucián z 351 figurek a mnoha dalších předmětů. Sedm metrů široký betlém z přelomu 19. a 20. století patří k největším na světě. V Třebechovickém muzeu betlémů najdeme ještě dalších 130 souborů betlémů z různých materiálů.

Oblast je ideální pro cyklistiku, existuje zde několik cyklotras, také je vhodná pro poznávání
krás z koňského sedla, existuje zde mnoho jezdeckých klubů.