Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Krkonoše - turistický region

Nejznámější a nejvyšší české pohoří, zajímavé v létě i v zimě

Krkonoše se rozkládají na území Libereckého a Královéhradeckého kraje a jsou  samostatným turistickým regionem, který se rozděluje na další tři turistické oblasti:
Krkonoše-západ, Krkonoše-střed a Krkonoše-východ.

Jsou výraznou samostatnou turistickou oblastí a vyžadují si proto i samostatnou pozornost jako specifický marketingový region. Na využití potenciálu se podílejí proto oba kraje a toto je také zohledněno v jejich rozvojových strategiích.
Krkonoše se svým vrcholem Sněžkou ( 1 603 m) jsou nejvyšším pohořím republiky. Jižní okraje území a nejznámější turistická střediska patří do ochranného pásma Národního parku. Krkonoše jsou přitažlivé v každé roční době, v zimě i v létě, a to jak pro lyžaře, tak i pro vyznavače pěší turistiky.

Krkonoše mají výhodnou geografickou polohu v rámci střední Evropy. Nacházejí se na hranicích mezi Českou republikou a Polskem, zároveň však nejsou příliš vzdáleny od Německa. Jedná se o oblast, v níž je významně zastoupena letní i zimní část sezóny s vhodnými podmínkami pro letní i zimní turistiku.
Na území Krkonoš se nachází množství objektů, které můžeme zahrnout i do kategorie kulturně-historických předpokladů rozvoje cestovního ruchu. Hlavní hodnotou oblasti však zůstává krajina a příroda.
V roce 1963 byly Krkonoše vyhlášeny Národním parkem a staly se tak vůbec prvním národním parkem v ČR. Na zdejších svazích pramení Labe, jedna z nejdůležitějších českých řek. K nejnápadnějším vrcholům patří Kozí hřbety, Luční hora, Studniční hora a nejvyšší hora ČR Sněžka s výškou 1 603 m. Pravěké ledovce vymodelovaly zajímavá údolí, např.údolí Bílého Labe, Labský důl, Labskou soutěsku, Obří důl. Labským dolem a okolím protékají stupňovité vodopády - Pančavský 148 m vysoký, Pudlavský nebo Labský. Hory pokrývá především druhotný smrkový les. Je zde množství druhů květin z různých klimatických pásem a v celém pohoří najdeme asi 50 rašelinišť. Od 16.století vzniklo na horských hřebenech asi 2 500 bud pro účely pasení dobytka a ukládání sena. Některé byly později upraveny na turistické ubytovny a restaurace. Největší a nejstarší je Luční bouda.
Oblast má vynikající podmínky především pro zimní rekreaci - sjezdové a klasické lyžování, kdy se v horských střediscích dá lyžovat od listopadu až do dubna. Jsou zde ale také velmi dobré podmínky pro pěší turistiku a cykloturistiku v letní sezóně. Krkonoše uspokojí nejen náročného rekreanta ve špičkově vybavených střediscích Špindlerův Mlýn, Pec pod Sněžkou nebo Janské Lázně, ale i rodiny s dětmi, hledající klidné formy rekreace. Najdeme zde mnoho vleků a lanovek - Janské Lázně-Černá hora, Pec pod Sněžkou - Růžová hora - Sněžka.
V okolí Špindlerova Mlýna i na hřebenech se jezdí po mnoha upravených běžeckých trasách. Do Špindlerova Mlýna vede necelé 4 km dlouhá sáňkařská dráha. V areálu Sv. Petra najdeme zimní U-rampu a první snowboardpark v ČR. Lyžařské terény se rozprostírají také v Peci pod Sněžkou, v okolí Žacléře, Benecka, Janských Lázní, Rokytnice nad Jizerou a v řadě dalších horských obcí Krkonoš.
V západní části Krkonoš ,zasahujících do Libereckého kraje, najdeme několik chráněných území. Jedním z nich je Anenské údolí u Harrachova, ležící v části údolí říčky Mumlavy, na jejímž toku jsou 10 m vysoké Mumlavské vodopády, vytvářející v korytu řeky obří hrnce.
Krkonošské podhůří je typickou kopcovitou krajinou, která je protknuta kaňonovitým údolím řeky Jizery. Údolím řeky vede Riegrova turistická stezka severozápadně od Semil.

V regionu Krkonoše můžeme obdivovat nejen přírodu, ale i kulturní památky.
V Hostinném a Trutnově najdeme zajímavá historická gotická jádra měst, renesanční domy a další hodnotné stavby. Ve Vrchlabí je renesanční zámek s anglickým parkem, kde můžeme navštívit arboretum Krkonošského národního parku s naučnou stezkou.

Území Krkonoš má v rámci ČR  v současné době po redukci hlavních znečišťovatelů ovzduší kvalitní životní prostředí . S tím souvisejí i limity rozvoje cestovního ruchu. Vzhledem k vysokému rekreačnímu potenciálu krajiny a na druhé straně k nutnosti ochrany přírodního bohatství je zřejmé, že existují konflikty mezi cestovním ruchem a omezujícími opatřeními. Jedná se o nadměrné využívání území pro potřeby turistického ruchu, který se pak dostává do konfliktu s ochranou přírody, hlavně vody a lesů. Nejcitlivější lokalitou je masiv Sněžky, která je návštěvním bodem nejvyššího řádu.

Hlavní hodnoty regionu:

 • v dostupné vzdálenosti od Krkonoš je několik významných sídelních aglomerací - ČR, Polsko, Německo, které působí jako zdroj návštěvnosti
 • výjimečně dobré fyzicko-geografické podmínky pro rozvoj cestovního ruchu
 • dostatečná lůžková kapacita regionu
 • členitá, pestrá a přírodně zajímavá krajina nejen ve vrcholových partiích, ale také v podhůří - vrcholy, hluboká údolí, vodopády
 • kvalitní životní prostředí
 • příznivé klimatické podmínky v zimní části sezóny - vysoké srážky, nízké průměrné teploty pro zimní sporty
 • zachování původního rázu venkovského osídlení pro oblast Krkonoš velmi specifického
 • vysoká intenzita soukromého podnikání ve vazbě na cestovní ruch - jedna z nejvyšších v pohostinství a ubytování v ČR
 • dlouhá historie cestovního ruchu v oblasti Krkonoš-počátky rozvoje spadají do období 19. století
 • v místech větší koncentrace kulturních památek a v místech jinak architektonicky, urbanisticky nebo historicky významných,  byly vyhlášeny městské památkové zóny - Trutnov, Vrchlabí, Hostinné aj.
 • v oblasti Krkonoš působí řada institucí, které zvyšují kulturně-historický potenciál území
 • atraktivitu pro specifické skupiny návštěvníků představuje např. československé pohraniční opevnění a zpřístupněná dělostřelecká tvrz Stachelberg, pro jiné to mohou být rozhledny aj.

Rozvojové záměry:

 • realizace dálnice nebo rychlostní komunikace z Prahy přes Hradec Králové do Trutnova a dále do Polska - nekonfliktní z hlediska ochrany přírody a krajiny
 • zvýšení intenzity přeshraničních kontaktů
 • účinná ochrana cenných přírodních lokalit zvyšujících přírodní atraktivitu Krkonoš
 • významnější turistické využití Krkonošského podhůří - "rozmělnění" zátěže z centrálního území
 • další posun v transformaci obytné funkce populačně malých a vylidňujících se obcí na funkce obytně-rekreační a rekreační - venkovská turistika, agroturistika, chataření a chalupaření, ale i trvalé bydlení zejména starších generací
 • důsledné využívání nástrojů regionální politiky při podpoře malého a středního podnikání v cestovním ruchu, rozvoj alternativních činností s využitím místních zdrojů
 • organizace více kulturních, společenských a sportovních akcí s pozitivními dopady na návštěvnost oblasti
 • trvalá péče o místní kulturně historické památky a celkové zvelebení veřejných prostranství
 • zpřístupnění dalších zajímavých kulturně historických a technických objektů a památek, které by mohly být magnetem turistické návštěvnosti
 • zefektivnění propagace regionu
 • rozvoj specifických turistických aktivit v podhůří a na východním okraji Krkonoš

Pro další rozvoj cestovního ruchu v oblasti Krkonoš bude prioritní koordinovaný a systematický přístup k trvale udržitelnému rozvoji cestovního ruchu, vznik a rozvoj nových produktů, zkvalitnění základních a doplňkových služeb a zlepšení řízení rozvoje cestovního ruchu.