Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Správní obvody obcí s rozšířenou působností

Vybrané geografické údaje správních obvodů ORP k 1. 1. 2016
Kraj, správní obvod ORPRozloha v km2Počet obyvatelPočet obyvatel sídla ORPHustota osídleníPočet obcíz toho: se statutem města
Královéhradecký kraj4 759551 42111644848
Broumov25916 3577 60463143
Dobruška27920 1736 84872262
Dvůr Králové nad Labem25827 20215 882106281
Hořice19318 3548 58395292
Hradec Králové677145 65792 891215815
Jaroměř13919 33312 489140151
Jičín59747 77116 39480777
Kostelec nad Orlicí22424 9056 184111223
Náchod35660 90320 267171366
Nová Paka9713 3659 20813851
Nové Město nad Metují9814 2769 550146131
Nový Bydžov21417 5027 07682231
Rychnov nad Kněžnou47933 78311 08870324
Trutnov59664 03230 812108318
Vrchlabí29327 80812 51695163
Zdroj dat: ČSÚ


Správní obvody obcí s rozšířenou působností jsou vymezeny vyhláškou ministerstva vnitra 388/2002 Sb. výčtem obcí, které do nich spadají. Zpravidla tvoří správní obvod rozšířené působnosti část okresu, ale v některých případech je totožný s územím okresu.
Do roku 2006 některé správní obvody obcí s rozšířenou působností zasahovaly v rámci samosprávného kraje do více okresů. Podle vyhlášky 513/2006 Sb., která nabyla účinnosti 1. ledna 2007, se hranice okresů změnily tak, že již správní obvod žádné obce s rozšířenou působností nezasahuje mimo vlastní okres.
Obce s rozšířenou působností představují nový typ obcí vykonávajících státní správu v přenesené působnosti. Jsou obcemi s nejširším rozsahem výkonu státní správy v přenesené působnosti. V jimi spravovaném území se nacházejí i obce s pověřeným obecním úřadem. Více informací zde.
Výběr uveřejněných statistických ukazatelů je omezen, neboť statistické údaje za správní obvody obcí s rozšířenou působností nejsou sledovány v takovém rozsahu jako u vyšších správních celků.