Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Správní obvody obcí s rozšířenou působností

Vybrané geografické údaje správních obvodů ORP k 31. 12. 2021
 
Kraj, správní obvod ORP Rozloha v km2 Počet obyvatel Počet obyvatel sídla ORP Hustota osídlení Počet obcí z toho: se statutem města
Královehradecký kraj 4 759 542 583   114 448 48
 
Broumov 259 15 476 7 145 60 14 3
Dobruška 279 19 907 6 518 71 26 2
Dvůr Králové n. Labem 258 26 622 15 170 103 28 1
Hořice 193 18 087 8 274 94 29 2
Hradec Králové 677 144 847 90 596 214 81 5
Jaroměř 139 19 176 12 260 138 15 1
Jičín 597 47 589 15 871 80 77 7
Kostelec nad Orlicí 224 24 858 6 090 111 22 3
Náchod 356 59 412 19 220 167 36 6
Nová Paka 97 13 037 8 857 134 5 1
Nové Město nad Metují 98 13 909 9 132 142 13 1
Nový Bydžov 214 17 553 6 982 82 23 1
Rychnov nad Kněžnou 479 33 659 10 717 70 32 4
Trutnov 595 61 713 29 430 104 31 8
Vrchlabí 293 26 738 11 968 91 16 3
Zdroj dat: ČSÚ


Správní obvody obcí s rozšířenou působností jsou vymezeny vyhláškou ministerstva vnitra 388/2002 Sb. výčtem obcí, které do nich spadají. Zpravidla tvoří správní obvod rozšířené působnosti část okresu, ale v některých případech je totožný s územím okresu.
Do roku 2006 některé správní obvody obcí s rozšířenou působností zasahovaly v rámci samosprávného kraje do více okresů. Podle vyhlášky 513/2006 Sb., která nabyla účinnosti 1. ledna 2007, se hranice okresů změnily tak, že již správní obvod žádné obce s rozšířenou působností nezasahuje mimo vlastní okres.
Obce s rozšířenou působností představují nový typ obcí vykonávajících státní správu v přenesené působnosti. Jsou obcemi s nejširším rozsahem výkonu státní správy v přenesené působnosti. V jimi spravovaném území se nacházejí i obce s pověřeným obecním úřadem. Více informací zde.
Výběr uveřejněných statistických ukazatelů je omezen, neboť statistické údaje za správní obvody obcí s rozšířenou působností nejsou sledovány v takovém rozsahu jako u vyšších správních celků.