Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Kladské pomezí - turistická oblast

Kladské pomezí je turistická oblast vyčleněná v turistickém regionu Východní Čechy a patří do Královéhradeckého kraje.

Město Náchod upoutá své návštěvníky cibulovitou bání kostela sv. Vavřince na náměstí. Zajímavé jsou ale i další objekty. V barokně upraveném zámku je věž s hladomornou, gotický sklep nebo umělecké sbírky Piccolominiho - nizozemské gobelíny a květinová zátiší. K zámku přiléhá medvědinec, francouzská zahrada a lipová alej.
Areál Broumovského kláštera vybudoval stavitel K. I. Dietzenhofer v 18. století v areálu bývalého hradu a probošství. Oltářní obrazy v kostele sv. Vojtěcha namaloval V. V. Rainer, strop zdobí malby na motivy svatovojtěšské legendy.
Babiččino údolí se nachází v malebném údolí Úpy, kde trávila dětství Božena Němcová, rozená Panklová. Svoje zážitky zpracovala v románu Babička, kde vylíčila i některé skutečné postavy, například svoji babičku nebo majitelku panství, kněžnu Zaháňskou. V Babiččině údolí můžeme najít spolu se zámkem i bývalou ratejnu, kde Panklovi skutečně žili nebo např. roubenou chaloupku  z r. 1797 zvanou Staré Bělidlo, která vypovídá o životě lidí v 19. století.
Nové Město nad Metují je jedním z nejpůvabnějších českých měst se svými renesančními domy na náměstí nebo zámkem s chiaroscurovou výzdobou fasády, který byl začátkem 20. století renovován architektem Jurkovičem ve stylech secese, art deca a kubismu. Interiéry vyzdobili J. Štursa, J. V. Myslbek a F. Bílek, v zámecké zahradě najdeme sochy M. B. Brauna.
Město Náchod upoutá na vrchu barokně upraveným zámkem, kde si můžeme prohlédnout věž s hladomornou, gotický sklep nebo umělecké sbírky Piccolominiů - nizozemské gobelíny a zátiší. Na náměstí upoutají cibulové věže kostela sv. Vavřince a řada menších objektů. Letos Náchod oslavil 750 let od první písemné zmínky o městě.
Areál broumovského kláštera vybudoval stavitel K. I. Dietzenhofer v první třetině 18. století z bývalého hradu a proboštství. Zdejší kostel sv. Vojtěcha získal barokní podobu v 17. století, oltářní obrazy jsou od V. V. Rainera a strop chrámu zdobí malby na motivy svatovojtěšské legendy.
V rekreační oblasti Peklo při soutoku Olešenky s Metují stojí bývalý roubený mlýn Peklo, který architekt Dušan Jurkovič přestavěl na restauraci.

V oblasti je množství pěších naučných stezek a turistických tras, cyklotras a je zde mnoho možností jak poznávat okolí ze hřbetu koní.
Chráněná krajinná oblast Broumovsko zahrnuje Adršpašské a Teplické skály, Broumovské stěny, stolovou horu Ostaš se dvěma skalními městy a Javoří hory. CHKO Broumovsko se skládá se dvou odlišných celků Polické vrchoviny a Broumovské kotliny, odděluje je hřeben Broumovských stěn. Vzácná květena se vyskytuje v suťových lesích a na strmých svazích údolí i v inverzních polohách v roklích skalních měst.
K nejnavštěvovanějším místům patří Broumovské stěny, asi 10 km dlouhý hřbet se skalními městy, roklemi, vzácnými skalními hřiby a jeskyněmi v Kovářově rokli.
Adršpašské a Teplické skály nabízejí všem soutěsky, věže, stěny a průchody. Klimatickou zvláštností mohutnějších Teplických skal je chladná soutěska Sibiř. Zajímavá květena roste ve stinných roklích, v říčních nivách a v mokřadech.