Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Krkonoše - západ - turistická oblast

Turistická oblast Krkonoše-západ je součástí turistického regionu Krkonoše a také součástí Libereckého kraje.

Podrobnější informace k oblasti Krkonoš najdeme v části turistický region Krkonoše nebo na: www.krnap.cz

V západní části Krkonoš nalezneme několik chráněných území.
Jedním z nich je Anenské údolí u Harrachova, ležící v části údolí říčky Mumlavy. Její tok nedaleko odtud vytváří 10 m vysoké Mumlavské vodopády a v korytu řeky tzv. "obří hrnce". Pramení  na Labské louce, teče západním směrem a protéká Harrachovem a Na mýtě se vlévá do Jizery. Dosahuje šíře 4 - 8 m.
Malé Labe pramení pod Zadní planinou ve výšce 1325 m jako Klínový potok. Teče k jihu a nad Hostinném ústí zleva do Labe. Zejména v horním úseku má charakter divoké horské říčky s mnoha kamenitými i umělými prahy. Řečiště je zčásti regulováno, jezy jsou obtížné nebo nesjízdné.

uměleckých památek můžeme navštívit zámek v Horní Branné, v Jilemnici nebo si prohlédnout zříceniny hradů Bradlec, Kumburk a Levín. Zajímavý je i bývalý klášterní kostel sv. Augustina ve Vrchlabí nebo kostely v Jilemnici, Horní Branné nebo Libštátu.