Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Svitavsko - turistická oblast

Svitavsko je turistická oblast, která je součástí turistického regionu Východní Čechy a patří do Pardubického kraje.

Svitavsko je turistická oblast ležící v mírně zvlněném kraji Svitavské pahorkatiny s přírodou nepoznamenanou civilizačními vlivy. Města a vesnice nabízejí bohatou škálu kulturních programů, architektonických památek, lidových staveb i relaxačních a sportovních aktivit.
Svitavsko je zajímavým výchozím bodem pro aktivní dovolenou v oblasti Orlických hor, Českomoravské vrchoviny nebo Moravského krasu.

Svitavy, jako centrum oblasti, se může pochlubit nádherným náměstím s podloubím, řadou kostelů a výstavných domů. Výraznou dominantou náměstí je kostel Navštívení Panny Marie a za pozornost stojí i interiéry původně románského kostela sv.Jiljí.
Město Litomyšl je jedním z nejstarších českých měst. Je střediskem kultury a vzdělanosti a bylo založeno při Trstenické stezce, spojující Čechy s Moravou. Jeho historie je spojená s rodem Slavníkovců, klášterem premonstrátů a biskupstvím, rodem Pernštejnů a dalšími. Zdejší areál renesančního zámku ze 16.století je zapsán na seznamu kulturního dědictví UNESCO. Mimořádně cenné je zámecké divadlo z 18.století a v zámeckém pivovaru se narodil v roce 1824 hudební skladatel Bedřich Smetana. Ve městě se také koná každoročně hudební festival Smetanova Litomyšl. 
Město Polička, založené ve 13.století,  patřilo v 18.století k nejvýstavnějším českým městům. Ve věži kostela sv.Jakuba se narodil skladatel B.Martinů.U dobře zachovaného pásu středověkých hradeb, v místě nazvaném "Na Bídě", najdeme chaloupky chudiny z r.1845 .Od r.1992 oživuje město v srpnu festival "Polička 555". Okolí je protkáno stovkami kilometrů značených cest.
Můžeme také navštívit krásný hrad Svojanov, který se vypíná ze strmého zalesněného ostrohu nad městečkem stejného jména. Založil jej Přemysl Otakar II. kolem r. 1265 na ochranu nově zřízené cesty z Litomyšle přes Poličku do Brna. Byl sídlem krásné královny vdovy Kunhuty a rytíře Záviše z Falkenštejna. Počátkem 15.století byl doplněn o vnější opevnění a v 16.století se dočkal renesanční přestavby. Značně utrpěl za třicetileté války, opakovaně vyhořel, ale byl vždy opraven.
Toulovcovy a Městské Maštale jsou členité skalní útvary bizarních tvarů, které tvoří pískovce ohlazované vodní erozí. Nacházejí se severně od Poličky a patří mezi turisticky vyhledávaná místa. Chráněný přírodní útvar Toulovcovy Maštale je pro svou rozlohu 1000 ha vhodný jak k pěší turistice, tak i k cykloturistice.
Moravská Třebová leží v kraji středověké obchodní stezky lemované řadou strážních hradů a tvrzí. Samotná Moravská Třebová byla poznamenána podobně jako většina měst v oblasti německou kolonizací, která zde zanechala stopy v barokních a renesančních úpravách. Významnou památkou je kostel Nanebevzetí Panny Marie na Křížovém vrchu. Mezi významné kulturní akce patří festival "Dny slovenské kultury" v muzeu a "Zámecké kejkle a kratochvíle" v prostorách zámku.
Zámek Moravská Třebová vznikl postupnými dostavbami a přestavbami pozdně gotického hradu. Renesanční trojkřídlá stavba vznikla počátkem 17.století, další významnou úpravou zámek prošel v 19.století v duchu klasicismu.
Jevíčko patří k nejstarším městům oblasti a založeno bylo již v r.1220. Původně gotické architektonické památky nesou stopy pozdějších renesančních a barokních úprav. Můžeme obdivovat kostel Nanebevzetí Panny Marie nebo kostel sv.Bartoloměje. Jevíčko bylo v minulosti místem s významnou židovskou komunitou, kterou připomíná dodnes přístupná synagoga. K unikátním památkám patří městská věž ze 16.století. Město svojí geografickou polohou na hranici Malé Hané se odlišuje nářečím, zvyky, folklórem i polohou v úrodné nížině. Okolí je jako stvořené pro rodinnou dovolenou s možnostmi koupání, cykloturistiky a pěších výletů.