Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Český ráj - turistický region

Romantický kraj, kde se snoubí rozmanitost přírodních krás s bohatými historickými památkami

Český ráj - pohádkový kraj

Samostatný turistický region, který tvoří i turistickou oblast Český ráj se rozkládá na území tří krajů Královéhradeckého, Libereckého a Středočeského.

Český ráj je geograficky ohraničen spojnicí Mnichovo Hradiště-Sychrov-Lomnice nad Popelkou-Jičín-Sobotka-Mnichovo Hradiště. Na východě přechází v Podkrkonoší, na severu je ohraničen pásmem Jizerských hor a Krkonoš. Leží necelých 100 km severovýchodně od Prahy.
Je nejstarší chráněnou oblastí u nás, byla vyhlášena již v r.1955. V roce 2002 byla rozšířena na dvojnásobek. Ochrana je zaměřena nejen na lesy a chráněné biologické druhy, ale i na systémy rybníků na vodních tocích a přilehlé mokřadní systémy.
Pískovcová skalní města, věže a jeskyně propůjčují spolu se zříceninami středověkých hradů této krajině pohádkovou atmosféru. Velmi zajímavá je lokalita Hruboskalska, zalesněného hřebenu mezi Hrubou Skálou a Turnovem, kde můžeme obdivovat bizarní pískovcové útvary, vytvářející skalní město s více než 400 pískovcovými věžemi a vyhlášenými horolezeckými oblastmi Maják, Kapelník nebo Dračí skály. V Podtroseckých údolích najdeme soustavu 8 rybníků, která byla vybudována již v 16.století a v okolí vzácnou mokřadní květenu. Západně od vrchu Mužský se nacházejí Drábské světničky, které jsou pozůstatkem středověkého skalního hrádku, vybudovaného na sedmi skalních blocích. Dodnes je zde zachováno osmnáct světniček vytesaných ve skále. Východně se rozprostírají Příhrazské skály. Tato náhorní rovina s hlubokými kaňony čítá na 178 pískovcových skalních věží, z nichž je nejznámější Kobyla.

V regionu jsou i historické památky, známá je především silueta hradu Trosky, která již od 14.století patří k symbolům Českého ráje. Dále je zde zámek Sychrov a Hrubý Rohozec.
V Rovensku pod Troskami můžeme navštívit unikátní čtyřbokou zvonici ze 17.století, jejíž tři zvony jsou obráceny srdcem vzhůru. Kopicův statek u Turnova představuje typickou ukázku lidové roubené architektury pojizerského typu. V Turnově je také centrum šperkařství, protože zde existuje dlouholetá tradice broušení drahých kamenů. Celosvětový věhlas získal především český granát.

Turistický region Český ráj staví především na svých přednostech:

 • věhlas turistického regionu již od 19.století a výstižně zvolený název
 • obecné povědomí o Českém ráji a nutnosti jeho ochrany přenášené již přes několik generací
 • vedení silnic I.třídy a rychlostní komunikace kolem Českého ráje, výrazná silueta Českého ráje z hlavní trasy Praha-Liberec
 • různorodý, členitý a turisticky atraktivní terén, skalní a hradní dominanty v terénu, kvalitní životní prostředí, nejstarší chráněná krajinná oblast
 • koncentrace klíčových aktivit na malém území
 • lokality s výskytem polodrahokamů a tradice jejich zpracování
 • první lokální nabídky netradičních turistických atraktivit - squash, bowling, umělé lezecké stěny
 • možnost pěstování extrémních sportů jako horolezectví, paragliding
 • stoupající počet ubytovacích a stravovacích zařízení, dobrá lokální informovanost
 • podpora místní veřejnosti v zapsání regionu na seznam UNESCO

a nabídce speciálních produktů:

 • poznávací a vzdělávací programy - kulturní a sakrální památky, architektura, přírodní zvláštnosti, řemesla, montanistika aj.
 • tematická pěší turistika, sportovní programy - horolezectví, sjíždění řek, paragliding, squash aj.
 • prohlídka hradů a zámků zvláště v souvislosti s akcemi - "oživená minulost", hudební a divadelní produkce
 • stravování a občerstvení ve stylových restauracích, nabídka místních specialit
 • regionální akce - tržiště, stylové obchůdky, krajové a zvykové slavnosti, poutě, folklór aj.
 • programy s ukázkami tradice regionu - řemeslné dílny, modelářství, kovotepectví, řezbářství aj.
 • ozdravné, relaxační a krášlicí programy, programy na hubnutí - sauna, solária, masáže, fitness, relaxační a meditační programy
 • pobyty v zámeckých prostorách a dalších architektonicky zajímavých objektech
 • lovecké programy s ubytováním ve stylových loveckých chatách

Pro rozvoj cestovního ruchu je stanovena řada projektů.
Mezi primární projekty bylo zařazeno řešení lokalit, které budou čelit největšímu zájmu návštěvníků: Hruboskalsko - Trosky - Prachovsko - Suché skály - Kost.
Cílem je tyto lokality vybavit na úroveň, která dostatečně uspokojí i náročnější zahraniční klientelu. Vzhledem k očekávání nárůstu zájmu jednodenních výletů je nezbytné zajištění této lokality proti poškození.
Kompenzační projekty mají přispět ke zmírnění zátěže nárazových lokalit a zvýšit zájem o lokality méně vyhledávané a hůře vybavené. Mezi tyto projekty patří:
Příhrazsko, Skály u Besedic, Kozákov, Tři kopce - Tábor, Bradlec, Kumburk, barokní komponovaná krajina - Zahrada Valdštejnova a Zahrada Mariánská, Sobotecko, areál zámků Sychrov a Mnichovo Hradiště, rekreační zóna podél Jizery, areál Komárovského rybníka a vodních ploch v Příšovicích, rekreační areál Struhy u Turnova, areál volného času Radvánovice a sportovně rekreační areál v Turnově.

Podpůrné projekty jsou nezbytné pro kvalitní a efektivní rozvoj celého turistického regionu a předpokládají vytvoření profesionálního týmu pro řízení a koordinaci aktivit cestovního ruchu, vybudování systému řízení dopravy turistů, vybudování orientačního, informačního a rezervačního systému, ale i monitorování zatížení území turisty.