Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Místní akční skupiny

Místní akční skupina (MAS) je forma místního partnerství, která umožňuje efektivní způsob využívání dostupných zdrojů. Jejími členy mohou být obce, jejich svazky, instituce veřejné moci, soukromé podnikatelské subjekty, neziskové organizace i samotní občané jako fyzické osoby. Ti všichni v rámci místní akční skupiny spolupracují na rozvoji a obnově venkova. Jejich projekty a aktivity jsou podpořeny čerpáním finančních prostředků z národních programů nebo z programů EU. Více http://eagri.cz/public/web/mze/venkov/mistni-akcni-skupiny/

Velká část místních akčních skupin se sdružuje v tzv. Národní síti Místních akčních skupin (NS MAS), která reprezentuje své členy na národní i mezinárodní úrovni, medializuje a podporuje činnost MAS při realizaci programu obnovy a všestranného rozvoje venkova apod. Více http://www.nsmascr.cz/

Jednotlivé místní akční skupiny jsou do krajů zařazeny podle krajské příslušnosti jejich sídla.

Místní akční skupiny
NázevSídlo obecForma
Hradecký venkov o.p.s.NechaniceObecně prospěšná společnost
MAS Brána do Českého ráje, z.s.Libuňspolek
MAS Královédvorsko, z. s.Dvůr Králové nad Labemspolek
MAS Podchlumí z.s.Holovousyspolek
Místní akční skupina Broumovsko+, z.s.Broumovspolek
Místní akční skupina Království - Jestřebí hory, o.p.s.ÚpiceObecně prospěšná společnost
Místní akční skupina Krkonoše, z.s.Lánovspolek
Místní akční skupina Mezi Úpou a MetujíČeská Skalicespolek
Místní akční skupina POHODA venkova, z.s.Valspolek
Místní akční skupina Stolové hory, z.s.Police nad Metujíspolek
NAD ORLICÍ, o.p.s.Kostelecké Horkyobecně prospěšná společnost
Obecně prospěšná společnost pro Český rájSobotkaObecně prospěšná společnost
Otevřené zahrady Jičínska, z.s.Jičínspolek
Sdružení SPLAV, z.s.Skuhrov nad Bělouspolek
Společná CIDLINA, z.s.Nepolisyspolek