Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Podzvičinsko - turistická oblast

Podzvičinsko je turistická oblast patřící do turistického regionu Východní Čechy a je součástí Královéhradeckého kraje.

Podzvičinsko je oblast ležící v sousedství Krkonoš a Českého ráje, která může nabídnout návštěvníkům zcela neobyčejnou klenotnici kulturně-historických a přírodních památek: barokní komplex Kuks a Betlém, hrad Pecka, královská věnná města Dvůr Králové nad Labem a Jaroměř nebo unikátní slatinné lázně v Lázních Bělohrad. Mezi  vyhledávané turistické cíle patří také stavba Těšnovské přehrady na Labi, památník J.A.Komenského v Bílé Třemešné, ale i dominanta kraje -  vrchol Zvičina s výhledy. Milovníci umění ocení sochařské sympozium v Hořicích. Do charakteru krajiny se zapsaly mnohé významné osobnosti - spisovatel E.Štorch, básník K.J.Erben aj.
Dnes nám tato oblast nabízí ojedinělé přírodní scenérie, historické objekty, malebné vesničky a tichá údolí, která jsou protkána hustou sítí značených cyklostezek a tras po významných objektech.
Zámecký areál Kuks nechal vybudovat hrabě F.A.Špork  v půvabné krajině a do dnešních dnů se zachovala budova špitálu, špitální kostel Nejsvětější Trojice s rodinnou hrobkou Šporků a schodiště s vodní kaskádou. Největším unikátem Kuksu je sochařská výzdoba od Matyáše Bernarda Brauna. Neznámější jsou plastiky Ctností a Neřestí na terase hospitálu. Ze stejné dílny pocházejí i sochy a reliéfy ve skalních stěnách v blízkém přírodním parku Betlém.
Dvůr Králové nad Labem je známý svým jedinečným ZOO se safari a patří k nejkrásnějším a největším evropským ZOO. Odborníky je považována za unikátní genobanku především afrických zvířat. V areálu safari je možná projížďka safaribusy po 27 ha. Mezi návštěvnicky nejatraktivnější patří pavilon Vodní světy, ve kterém najdete expozici korálového útesu s největší soustavou mořských akvárií v ČR a se soustavou sladkovodních akvárií vytvářejících tropickou řeku s krokodýly. K zajímavostem patří i galerie "Pravěk očima Zdeňka Buriana".
Město zahrad a parků Jaroměř-Josefov leží na soutoku tří řek. Místo zve k návštěvě svými památkami a kulturní tradicí. Nejvýznamnější památkou je gotický chrám sv.Mikuláše s bohatě zdobeným oltářem. Historickému náměstí s podloubím dominuje Mariánský sloup z 18.století od M.B.Brauna. K památkám české moderní architektury patří Wenkeův dům postavený v r.1911 podle návrhu J.Gočára, kde je dnes městské muzeum a galerie.
Sochařsko-kamenická škola v Hořicích zpracovává pískovec těžený v okolí. Škola byla založena v r.1884 a k žákům patřili J.Štursa, J.V.Myslbek nebo L.Šaloun. Od r.1966 probíhá v lomu u sv.Josefa sympozium sochařů z celého světa. Výsledky jejich práce jsou veřejně přístupné a tvoří ojedinělou galerii plastik. Dalšími zajímavými místy jsou Galerie plastik, Husův pomník nebo portál k Novému hřbitovu.
Hrad Pecka je původně gotický hrad vybudovaný počátkem 14.století, který byl v 16.století přebudován na renesanční zámek. Když v r.1830 vyhořel, postupem času se změnil ve zříceninu.
Pro cykloturisty je zde připravena řada cyklotras, je zde možnost pěších výletů nebo je možné prožít nevšední zážitky z cest do přírody v koňském sedle. Je zde mnoho farem, které chovají a půjčují koně.
Anenské slatinné lázně najdeme v městečku Lázně Bělohrad. Vlastní lázně jsou obklopeny přírodním parkem Bažantnice se sportovním areálem a tenisovými kurty. Lázeňská léčba zde má stotřicetiletou tradici. Mezi osobnosti, které se zde léčily, patřil mj. K.J.Erben, E.Krásnohorská nebo K.V.Rais.