Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Okresy

Definice okresu: Statistická územní jednotka na úrovni NUTS 4 (okres) má platnost pouze na území České republiky. Představuje územní členění státu na okresy s výjimkou území Prahy, kde je uplatněno statistické členění na 15 správních obvodů.
Statistická územní jednotka na úrovni NUTS 4 byla zavedena s účinností od 1.9.1999.


Ukazatele okresů kraje k 31.12.2021
 
Název okresu Počet obyvatel okresu Rozloha (km2) Obce s rozšířenou působností (počet) Pověřené obce (počet) Obce (počet)
Královéhradecký kraj 542 583 4 759,10 15 35 448
Hradec Králové 162 400 891,68 2 6 104
Jičín 78 713 886,86 3 6 111
Náchod 107 973 851,78 4 9 78
Rychnov nad Kněžnou 78 424 982,05 3 7 80
Trutnov 115 073 1 146,73 3 7 75
Zdroj dat: ČSÚ