Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Ústecko - turistická oblast

Turistická oblast Ústecko leží ve Východočeském kraji, i když by se podle názvu mohlo zdát, že se jedná o oblast okolo Ústí nad Labem. Ústecko je oblastí v turistickém regionu Východní Čechy.

Kralický Sněžník leží v severovýchodním výběžku oblasti a je třetím nejvyšším místem v ČR - 1 424 m. Říká se mu také "střecha Evropy", protože jeden z jeho vrcholů Klepý tvoří hlavní evropské rozvodí. Na vrcholu se zachoval kamenný trojmezník, označující někdejší hranice království českého, markrabství moravského a hrabství kladského. Z vrcholu je rozhled na celý hřeben Hrubého Jeseníku a Orlické hory. Za dobré viditelnosti lze spatřit i Olomouc, Beskydy, Krkonoše a polské Soví hory. Voda z jeho svahů je odváděna do přítoků Černého, Severního a Baltského moře. Celá oblast je se zbytky původní vegetace vyhlášena jako národní přírodní rezervace.

Tichá Orlice pramení na česko-moravských hranicích na úpatí Jeřábu -760 m v oblasti Kralického Sněžníku nad obcí Horní Orlice. Nejhořejší tok nad Jablonným nad Orlicí má velký spád s četnými prahy a vlnami, řečiště je balvanité a jen zřídka a velmi obtížně sjízdné. Z Jablonného nad Orlicí do Chocně řeka volně proudí zalesněným hlubokým údolím, místy se rozšiřujícím. Řečiště je štěrkovité, občas kamenité. Nad Chocní se údolí rozevírá do široké a lučinaté krajiny. Řeka má četné zákruty, koryto se mění v hlinité a písčité a tvoří se zde písčité pláže vhodné pro koupání a slunění.
Pro pěší turisty je zde několik turistických tras - hřebenovka Kralického Sněžníku nebo trasa Králíky-chata Na Hedeči.

Hrad Litice stojí v meandru řeky Divoké Orlice již od 13.století. Dnešní podoba pochází z doby Jiřího z Poděbrad. V jižním paláci najdete malou expozici, věž nabízí výhled do okolí.

Vysoké Mýto se vyznačuje bohatou historií a zachovalými památkami již ze 13.století. Pozoruhodné je čtvercové náměstí, které je největší v Čechách. Dále jsou zde gotické památky - věže Pražské brány a Litomyšlské brány, Choceňská věž a děkanský chrám sv.Vavřince s renesanční zvonicí.

Poutní místo Hora Matky Boží je dominantou širokého okolí města Králíky. Barokní komplex sestává z kláštera a poutního kostela Nanebevzetí Panny Marie, který dal v 17.století vystavět biskup T.J.Becker. Z Králík k němu vede 1,5 km dlouhá alej. Interiér kostela je vyzdoben v pseudorenesančním slohu, sochy i oltáře jsou vyřezány z limbového dřeva. Uprostřed nádvoří stojí kaple Svatých schodů, která je napodobeninou schodiště z hradu Antonia v Jeruzalémě.
Navštívit můžeme také rozhledny na Kralickém Sněžníku a Kozlovském kopci nebo pěchotní sruby bývalého československého hraničního opevnění.