Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Pardubicko - turistická oblast

Pardubicko je turistickou oblastí patřící do většího turistického regionu Východní Čechy a je součástí Pardubického kraje.

Turistická oblast Pardubicko má průmyslově zemědělský charakter. Je součástí tzv. zlatého pruhu země české, který zahrnuje nejúrodnější část Polabí. Je to kraj prosluněných luk, řek, starých kanálů a rybníků. Nachází se zde několik chráněných krajinných oblastí, přírodní rezervace prales Bukačka a další. Je zde řada památek, např. zámek v Cholticích, hrad Kunětická hora, románský kostel v Kojicích nebo dřevěný kostelík ve Velinách.
Pardubicko má rozlohu 889 km2. Má velice výhodnou strategickou polohu z hlediska dopravního spojení. Má také předpoklady stát se výchozím centrem turistického ruchu Východních Čech. Dostupnost turisticky atraktivních Krkonoš, Orlických hor nebo Železných hor je jedním z pozitivně hodnocených faktorů oblasti.

Město Pardubice je centrem kraje i turistické oblasti. Proslulo především jako město perníku, ale je také průmyslovým a obchodním centrem. Městská památková rezervace zahrnuje středověké jádro s Pernštýnským náměstím, kde jsou domy s gotickými a renesančními prvky. Dominantu tvoří rozlehlý renesanční zámek, který byl ve 13.století tvrzí a později vodním hradem.
Další zajímavou stavbou je renesanční Zelená brána. V presbyteriu kostela sv.Bartoloměje ze 16.století je umístěn cenný renesanční náhrobek Vojtěcha z Pernštejna. Mezi nejstarší stavby patří kostel Zvěstování Panny Marie ze 14.století. Moderní architekturu zastupují stavby architektů Josefa Gočára a Ladislava Machoně. Ve městě se konají světoznámé sportovní akce - dostihy Velká pardubická steeplechase a plochodrážní motocyklový závod Zlatá přilba.

Hrad Kunětická hora stojí v místech, kde bylo osídlení již v době kamenné. Původní objekt byl vypálen husity. Ve druhé polovině 19.století se objekt stal oblíbeným výletním místem a konaly se zde tábory lidu i církevní slavnosti. V hradních prostorách jsou dnes instalovány archeologické sbírky. Kunětická hora je přirozenou dominantou Pardubické oblasti.

Léčebné lázně Bohdaneč najdeme v centru městečka Lázně Bohdaneč, v jehož okolí je typická polabská nížina s rybníky, písníky a jehličnatými lesy. Jeden z pavilonů je dílem architekta Josefa Gočára. Lázeňské domy jsou propojeny vytápěnými kolonádami. Mezi zdejší léčebné metody patří přírodní slatinné koupele a zábaly, které pomáhají při léčbě pohybového ústrojí. Další informace obdržíte na: www.llb.cz
Holicích najdeme památník cestovatele Dr.Holuba a také Africké muzeum tohoto cestovatele.

Dispozičně má oblast velmi dobré předpoklady pro rozmáhající se cykloturistiku, k níž jistě přispívá i cyklostezka podél Labe - Labská cyklotrasa nebo další cyklotrasy a cyklostezky.
V Cholticích sídlí také občanské sdružení Svaz podnikatelů ČR ve venkovské turistice a agroturistice - další informace na: www.venkovskaturistika.cz