Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Orlické hory a podhůří - turistická oblast

Vymezená turistická oblast Orlické hory a podhůří je součástí turistického regionu Východní Čechy a patří do Královéhradeckého a Pardubického kraje.

Orlické hory tvoří část severovýchodní hranici ČR s Polskem. Jedná se o pozoruhodně zachovaný krajinný celek. Jsou pokryty převážně druhotným smrkovým lesem. Původní pralesovitá bučina se zachovala v přírodní rezervaci Bukačka. V sedle nejvyšší hory Velké Deštné - 1 115 m se nachází vrchovištní rašeliniště se vzácnou květenou.
Hluboká a strmá údolí jsou typická pro toky Orlických hor. Zdobnice, Říčka, Bělá, Kněžna, Olešenka a Zlatý potok dotvářejí charakteristický ráz krajiny. Prameniště těchto řek dnes představují ostrůvky nejzachovalejších přírodních biotopů. Nachází se zde řada pramenišť a podmáčených horských luk. Srážkově je území nadprůměrné.
Fragmenty původních porostů najdeme v národních přírodních rezervacích Bukačka a Trčkov a v přírodních rezervacích Sedloňovský vrch, Pod Vrchmezím a Černý důl. Před 100 lety byl v místě, kde řeka opouští hranici a míří do nitra země, vystavěn jednoobloukový most nazývaný Zemská brána.
Orlické hory nabízejí mnoho příležitostí pro pěší turistiku i jízdu na horském kole. V zimě poskytují sportovní vyžití svahy Velké Deštné a okolí obce Říčky. Pro vodáky je zajímavé sjíždění Divoké Orlice a Zdobnice.
Střediska zimních sportů jsou Dolní Morava a Čenkovice, kde k ubytování slouží řada hotelů a penzionů. V Dolní Moravě jsou k dispozici dva vleky se sjezdovkami, v Čenkovicích je šest vleků a desítky kilometrů běžeckých stop.
Přírodní park Orlice zahrnuje údolní nivy řeky Orlice se zbytky starého řečiště. Místy mokré louky přecházejí ve slatinné louky s četnými tůněmi, meandry a opuštěnými rameny řeky Orlice. V oblasti najdeme vodní a mokřadní květenu i vzácnou faunu, žije zde na
30 druhů ryb.

Zámek Opočno je jedním z nejkrásnějších zámků v Čechách a v oblasti patří k nejnavštěvovanějším. Nejvýznamnější z rozsáhlých sbírek je obrazárna s díly italských, holandských a českých mistrů. Arkádové nádvoří rozlehlé renesanční zámecké budovy se otevírá do anglického parku s rybníky, vodopády, čínským pavilonem a s umělou jeskyní pro poustevníky, na který navazuje obora s daňky, muflony a jeleny Dybowského.
První zmínky o tvrzi v Častolovicích pocházejí z r. 1342. Jedním z nejvýznamnějších majitelů pozdějšího zámku byl Jiří z Poděbrad. Na přelomu 16. a 17. století byla tvrz přestavěna na renesanční zámek, který v 19.století získal novou podobu ve stylu anglické gotiky. V místnostech najdeme cenné a bohaté vybavení zahrnující dobu více než 300 let, mezi něž patří i rozsáhlá sbírka obrazů, uměleckých předmětů, porcelánu, nábytku a tapisérií. Je zde i galerie českých panovníků a velký rytířský sál patří k největším v Čechách.
zámku v Doudlebech nad Orlicí najdeme expozici slavkovského porcelánu a pozoruhodné sgrafitové fasády z 16. století. K zámku patří i park založený roku 1809.
Zámek v Rychnově nad Kněžnou v rozsáhlých prostorách ukrývá expozici Příroda Orlických hor a Podorlicka, ale také rodovou sbírku Kolovratů s více než 500 obrazy barokních mistrů. Rychnovský zámek je pravděpodobně jediným ze starších zámků, který je ve vlastnictví jediného rodu od jeho založení v r. 1676. V Rychnově nad Kněžnou se narodil také spisovatel K. Poláček.