Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Sociální prostředí Pardubického kraje

Vybrané údaje z oblasti sociálního prostředí, charakterizující postavení Pardubického kraje v rámci celé republiky, pouze předjímají širokou škálu statistických ukazatelů, které najdete při rozkliknutí dalších stránek.

Vybrané údaje kraje v roce 2021 z oblasti sociálního prostředí
UkazatelKrajČR
Stav obyvatel k 31.12. celkem514 51810 516 707
Míra celkového přírůstku obyvatel0,22,08
Průměrný důchod celkem14 57214 815
Počet zařízení sociální péče celkem1773 529
Dokončené byty celkem1 62234 581
Průměrná obytná plocha na jeden dokončený byt celkem7673
Zdroj dat: ČSÚ