Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Správní obvody obcí s rozšířenou působností

Vybrané geografické údaje správních obvodů ORP k 31. 12. 2021
Kraj, správní obvod ORP Rozloha v km2 Počet obyvatel Počet obyvatel sídla ORP Hustota osídlení Počet obcí z toho: se statutem města
Pardubický kraj 4 519 514 518   114 451 38
 
Česká Třebová 80 17 644 15 062 221 5 1
Hlinsko 247 20 765 9 416 84 22 1
Holice 214 17 945 6 542 84 14 2
Chrudim 746 82 981 22 773 111 86 12
Králíky 159 8 376 4 002 53 5 1
Lanškroun 275 22 498 9 326 82 22 1
Litomyšl 337 26 780 9 914 79 35 1
Moravská Třebová 417 25 775 9 656 62 33 2
Pardubice 409 128 883 88 520 315 56 4
Polička 273 19 435 8 710 71 20 2
Přelouč 257 25 396 9 315 99 42 2
Svitavy 352 30 876 16 261 88 28 2
Ústí nad Orlicí 191 26 106 13 936 137 16 2
Vysoké Mýto 282 32 082 12 007 114 40 2
Žamberk 282 28 976 5 918 103 27 3
Zdroj dat: ČSÚ

Správní obvody obcí s rozšířenou působností jsou vymezeny vyhláškou ministerstva vnitra 388/2002 Sb. výčtem obcí, které do nich spadají. Zpravidla tvoří správní obvod rozšířené působnosti část okresu, ale v některých případech je totožný s územím okresu.
Do roku 2006 některé správní obvody obcí s rozšířenou působností zasahovaly v rámci samosprávného kraje do více okresů. Podle vyhlášky 513/2006 Sb., která nabyla účinnosti 1. ledna 2007, se hranice okresů změnily tak, že již správní obvod žádné obce s rozšířenou působností nezasahuje mimo vlastní okres.
Obce s rozšířenou působností představují nový typ obcí vykonávajících státní správu v přenesené působnosti. Jsou obcemi s nejširším rozsahem výkonu státní správy v přenesené působnosti. V jimi spravovaném území se nacházejí i obce s pověřeným obecním úřadem. Více informací zde.
Výběr uveřejněných statistických ukazatelů je omezen, neboť statistické údaje za správní obvody obcí s rozšířenou působností nejsou sledovány v takovém rozsahu jako u vyšších správních celků.