Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Sociální prostředí kraje Vysočina

Vybrané údaje z oblasti sociálního prostředí, charakterizující postavení kraje Vysočina v rámci celé republiky, pouze předjímají širokou škálu statistických ukazatelů, které najdete při rozkliknutí dalších stránek.

Vybrané údaje kraje v roce 2021 z oblasti sociálního prostředí
UkazatelKrajČR
Stav obyvatel k 31.12. celkem504 02510 516 707
Míra celkového přírůstku obyvatel0,042,08
Průměrný důchod celkem14 64214 815
Počet zařízení sociální péče celkem1763 529
Dokončené byty celkem1 86834 581
Průměrná obytná plocha na jeden dokončený byt celkem7375
Zdroj dat: ČSÚ