Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Sociální prostředí kraje Vysočina

Vybrané údaje z oblasti sociálního prostředí, charakterizující postavení kraje Vysočina v rámci celé republiky, pouze předjímají širokou škálu statistických ukazatelů, které najdete při rozkliknutí dalších stránek.

Vybrané údaje kraje v roce 2015 z oblasti sociálního prostředí
UkazatelKrajČR
Stav obyvatel k 31.12. celkem509 47510 553 843
Míra celkového přírůstku obyvatel-0,821,48
Průměrný důchod celkem10 78610 994
Počet zařízení sociální péče celkem1683 343
Dokončené byty celkem99725 095
Průměrná obytná plocha na jeden dokončený byt celkem8575