Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Místní akční skupiny

Místní akční skupina (MAS) je forma místního partnerství, která umožňuje efektivní způsob využívání dostupných zdrojů. Jejími členy mohou být obce, jejich svazky, instituce veřejné moci, soukromé podnikatelské subjekty, neziskové organizace i samotní občané jako fyzické osoby. Ti všichni v rámci místní akční skupiny spolupracují na rozvoji a obnově venkova. Jejich projekty a aktivity jsou podpořeny čerpáním finančních prostředků z národních programů nebo z programů EU. Více http://eagri.cz/public/web/mze/venkov/mistni-akcni-skupiny/

Velká část místních akčních skupin se sdružuje v tzv. Národní síti Místních akčních skupin (NS MAS), která reprezentuje své členy na národní i mezinárodní úrovni, medializuje a podporuje činnost MAS při realizaci programu obnovy a všestranného rozvoje venkova apod. Více http://www.nsmascr.cz/

Jednotlivé místní akční skupiny jsou do krajů zařazeny podle krajské příslušnosti jejich sídla.

Místní akční skupiny
NázevSídlo obecForma
Havlíčkův kraj o.p.s.Žďírec nad Doubravouobecně prospěšná společnost
Královská stezka, o. p. s.Habryobecně prospěšná společnost
MAS Českomoravské pomezí o.p.s.Polnáobecně prospěšná společnost
MAS LEADER - Loucko, z.s.Luka nad Jihlavouspolek
MAS Rokytná, o. p. s.Moravské Budějoviceobecně prospěšná společnost
MAS Zubří země o.p.s.Bystřice nad Pernštejnemobecně prospěšná společnost
Místní akční skupina Jemnicko, o.p.s.Jemniceobecně prospěšná společnost
Místní akční skupina Mikroregionu Telčsko, z.s.Telčspolek
Místní akční skupina ŠIPKA, z. s.Pelhřimovspolek
Místní akční skupina Třešťsko, o. p. s.Třešťobecně prospěšná společnost
MOST Vysočiny, o.p.s.Velké Meziříčíobecně prospěšná společnost
OSLAVKA o.p.s.Náměšť nad Oslavouobecně prospěšná společnost
Podhorácko, o. p. s.Okříškyobecně prospěšná společnost
Podhůří Železných hor o.p.s.Malečobecně prospěšná společnost
Společnost pro rozvoj Humpolecka, z.s.Humpolecspolek
Via rustica z.s.Pacovspolek