Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Okresy

Definice okresu: Statistická územní jednotka na úrovni NUTS 4 (okres) má platnost pouze na území České republiky. Představuje územní členění státu na okresy s výjimkou území Prahy, kde je uplatněno statistické členění na 15 správních obvodů.
Statistická územní jednotka na úrovni NUTS 4 byla zavedena s účinností od 1.9.1999.

 
Ukazatele okresů kraje k 31.12.2021
 
Název okresu Počet obyvatel okresu Rozloha (km2) Obce s rozšířenou působností (počet) Pověřené obce (počet) Obce (počet)
Vysočina 504 025 6 795,75 15 26 704
Havlíčkův Brod 93 692 1 264,98 3 6 120
Jihlava 112 415 1 199,25 2 4 123
Pelhřimov 71 571 1 290,07 3 5 120
Třebíč 109 183 1 462,79 3 6 167
Žďár nad Sázavou 117 164 1 578,66 4 5 174
Zdroj dat: ČSÚ