Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Správní obvody obcí s rozšířenou působností

Vybrané geografické údaje správních obvodů ORP k 1. 1. 2016
Kraj, správní obvod ORPRozloha v km2Počet obyvatelPočet obyvatel sídla ORPHustota osídleníPočet obcíz toho: se statutem města
Vysočina6 796509 4757570434
Bystřice nad Pernštejnem34820 0088 30258391
Havlíčkův Brod63252 22023 23483564
Humpolec22817 49510 87777251
Chotěboř32922 1179 38567312
Jihlava92299 95150 714108794
Moravské Budějovice41423 3307 45856472
Náměšť nad Oslavou21113 3274 90963271
Nové Město na Moravě29319 34110 12066301
Pacov2359 5814 85741241
Pelhřimov82744 98516 12454717
Světlá nad Sázavou29019 8926 65969322
Telč29113 0885 44545451
Třebíč83875 21636 64190933
Velké Meziříčí47335 98111 64576572
Žďár nad Sázavou46442 94321 33592482
Zdroj dat: ČSÚ

Správní obvody obcí s rozšířenou působností jsou vymezeny vyhláškou ministerstva vnitra 388/2002 Sb. výčtem obcí, které do nich spadají. Zpravidla tvoří správní obvod rozšířené působnosti část okresu, ale v některých případech je totožný s územím okresu.
Do roku 2006 některé správní obvody obcí s rozšířenou působností zasahovaly v rámci samosprávného kraje do více okresů. Podle vyhlášky 513/2006 Sb., která nabyla účinnosti 1. ledna 2007, se hranice okresů změnily tak, že již správní obvod žádné obce s rozšířenou působností nezasahuje mimo vlastní okres.
Obce s rozšířenou působností představují nový typ obcí vykonávajících státní správu v přenesené působnosti. Jsou obcemi s nejširším rozsahem výkonu státní správy v přenesené působnosti. V jimi spravovaném území se nacházejí i obce s pověřeným obecním úřadem. Více informací zde.
Výběr uveřejněných statistických ukazatelů je omezen, neboť statistické údaje za správní obvody obcí s rozšířenou působností nejsou sledovány v takovém rozsahu jako u vyšších správních celků.