Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Správní obvody obcí s rozšířenou působností

Vybrané geografické údaje správních obvodů ORP k 31. 12. 2020
Kraj, správní obvod ORP Rozloha v km2 Počet obyvatel Počet obyvatel sídla ORP* Hustota osídlení Počet obcí* z toho: se statutem města*
Kraj Vysočina 6 796 508 852 75 704 35
 
Bystřice nad Pernštejnem 348 19 665 7 835 57 39 1
Havlíčkův Brod 632 52 852 22 879 84 56 5
Humpolec 228 17 918 10 741 79 25 1
Chotěboř 329 21 763 8 995 66 31 2
Jihlava 922 101 144 50 108 110 79 4
Moravské Budějovice 414 22 915 7 167 55 47 2
Náměšť nad Oslavou 211 13 418 4 723 64 27 1
Nové Město na Moravě 293 19 366 9 829 66 30 1
Pacov 235 9 309 4 604 40 24 1
Pelhřimov 827 45 071 15 755 54 71 7
Světlá nad Sázavou 290 19 571 6 335 67 32 2
Telč 291 12 946 5 140 44 45 1
Třebíč 837 74 004 34 415 88 93 3
Velké Meziříčí 473 36 428 11 325 77 57 2
Žďár nad Sázavou 464 42 482 20 338 91 48 2
Zdroj dat: ČSÚ
*data z 31. 12. 2021

Správní obvody obcí s rozšířenou působností jsou vymezeny vyhláškou ministerstva vnitra 388/2002 Sb. výčtem obcí, které do nich spadají. Zpravidla tvoří správní obvod rozšířené působnosti část okresu, ale v některých případech je totožný s územím okresu.
Do roku 2006 některé správní obvody obcí s rozšířenou působností zasahovaly v rámci samosprávného kraje do více okresů. Podle vyhlášky 513/2006 Sb., která nabyla účinnosti 1. ledna 2007, se hranice okresů změnily tak, že již správní obvod žádné obce s rozšířenou působností nezasahuje mimo vlastní okres.
Obce s rozšířenou působností představují nový typ obcí vykonávajících státní správu v přenesené působnosti. Jsou obcemi s nejširším rozsahem výkonu státní správy v přenesené působnosti. V jimi spravovaném území se nacházejí i obce s pověřeným obecním úřadem. Více informací zde.
Výběr uveřejněných statistických ukazatelů je omezen, neboť statistické údaje za správní obvody obcí s rozšířenou působností nejsou sledovány v takovém rozsahu jako u vyšších správních celků.