Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Vysočina - turistický region

Zelené srdce České republiky, rozsáhlé lesy, malebná krajina

Turistický region Vysočina je totožný s územím kraje Vysočina a tvoří také samostatnou turistickou oblast Vysočina.

Celé území kraje Vysočina se nachází v geomorfologické podsoustavě Českomoravské vrchoviny a jeho území je v porovnání s ostatními regiony ČR jedním z nejvíce homogenních krajinných typů.
Českomoravská vrchovina se rozkládá na území, které spojuje Čechy s Moravou a sahá od jihočeských rybníků až k okraji Hané. Region je jednou z ekologicky nejzachovalejších oblastí, a proto bývá nazýván také zeleným srdcem České republiky. Je to kraj drsný, krásný, plný proměn a romantiky. Neopakovatelná atmosféra upoutala mnohé umělce, malíře, sochaře, skladatele i spisovatele. Je to oblast, která je ideálním místem nejen pro aktivní odpočinek, ale také pro rekreaci. K nejvyhledávanějším památkám patří renesanční Telč a poutní kostel sv. Jana Nepomuckého na Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou  nebo Třebíč, což jsou místa, která jsou zapsána na Seznamu kulturního dědictví UNESCO.

Region Vysočina nabízí příležitosti pro pobytovou letní a zimní turistiku a pro návštěvy hodnotných kulturně historických památek.
Podílem turistů v ubytovacích zařízeních se řadí tento region k průměrně navštěvovaným. Ubytovací kapacity jsou vzhledem k velikosti kraje jedny z nejnižších v republice. Z atraktivit mezinárodního významu lze uvést městskou památkovou rezervaci Telč a areál národní kulturní památky poutního kostela sv. Jana Nepomuckého v Zelené hoře u Žďáru nad Sázavou, které jsou zapsány do Seznamu světového kulturního dědictví UNESCO.

Převládající rekreační funkcí území je středně náročná pobytová a pohybová turistika s významnou letní sezónou. Výjimečné je postavení chráněné krajinné oblasti Žďárské vrchy - Nové Město na Moravě, Nedvědice, Fryšava, Tři studně, Rokytno, Sněžné, která je lyžařskou oblastí celostátního významu a má tradici v pořádání mezinárodních závodů. Najdeme zde mnoho vhodných běžkařských terénů a 25 sjezdových svahů s vleky. V areálu rekreačního střediska Zubří lze vyzkoušet snowtubing.
Součástí krajiny jsou také rybníky, největší je Velké Dářko. Vybudována je i řada přehradních nádrží, jako např. Dalešická přehrada na Jihlavě, sloužící ke koupání, vodním sportům a rybaření. Vyhledávané jsou také údolní nádrže Sedlice na Želivce, Pilská nádrž u Žďáru nad Sázavou nebo Trnava. Region je protkán stovkami kilometrů turistických tras, prochází jím také několik dálkových cykloturistických tras. Na skalách Dráteničky, Malinská a Lisovská skála nebo Čtyři palice lze provozovat horolezectví.

K návštěvě láká řada historických památek - mimo známá místa jako jsou Telč, Jihlava nebo Zelená hora, také barokní zámek v Jaroměřicích nad Rokytnou nebo v Náměšti nad Oslavou, romantické středověké hrady Pernštejn, Roštejn, Kámen či Lipnice nad Sázavou. Dále můžeme navštívit Muzeum rekordů a kuriozit v Pelhřimově nebo významná střediska betlémářství v Třebíči a Třešti, kde jsou papírové, resp. dřevěné betlémy.
Sklářství má také dlouholetou tradici v regionu Vysočina.

Přednosti regionu jsou:

  • geografická poloha kraje - tranzitní poloha, dosažitelnost  v rámci denní přeshraniční návštěvnosti
  • velmi kvalitní přírodní a životní prostředí, ekologicky jedno z nejlepších v ČR
  • dlouhodobá poptávka domácí návštěvnosti z brněnské a pražské aglomerace
  • nabídka zajímavých turistických atraktivit mezinárodního významu - Telč, Jihlava, Žďár nad Sázavou-Zelená hora, Pelhřimov, Pernštejn aj.
  • množství dobře značených turistických cest a rozšiřující se síť cyklotras
  • významné sportovní akce mezinárodního významu

Slabou stránkou regionu je:

  • sezónnost turistické návštěvnosti s částečnou výjimkou atraktivních městských center Telče a Jihlavy, rozhodující část připadá na letní sezónu
  • nedostatečně rozvinutá základní a doprovodná infrastruktura cestovního ruchu, chybí dostatek hotelových zařízení s vyšším standardem služeb a zařízení rozšiřující spektrum forem trávení volného času
  • neexistence regionálního turistického informačního a rezervačního systému

V turistickém regionu Vysočina existují příznivé předpoklady pro rozvoj cestovního ruchu za podmínek vybudování turistické organizační struktury společně s přípravou lidských zdrojů, dále regionálního turistického informačního a rezervačního systému a tvorba turistických produktů, programů, projektů a propagace regionu a také podpora budování základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu, zejména v rámci malého a středního podnikání.