Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Sociální prostředí Jihočeského kraje

Vybrané údaje z oblasti sociálního prostředí, charakterizující postavení Jihočeského kraje v rámci celé republiky, pouze předjímají širokou škálu statistických ukazatelů, které najdete při rozkliknutí dalších stránek.

Vybrané údaje kraje v roce 2021 z oblasti sociálního prostředí
UkazatelKrajČR
Stav obyvatel k 31.12. celkem637 04710 516 707
Míra celkového přírůstku obyvatel0,982,08
Průměrný důchod celkem14 70914 815
Počet zařízení sociální péče celkem2253 529
Dokončené byty celkem1 72534 581
Průměrná obytná plocha na jeden dokončený byt celkem8673
Zdroj dat: ČSÚ