Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Správní obvody obcí s rozšířenou působností

Vybrané geografické údaje správních obvodů ORP k 1. 1. 2022
 
Kraj, správní obvod ORP Rozloha v km2 Počet obyvatel Počet obyvatel sídla ORP* Hustota osídlení Počet obcí z toho: se statutem města
Jihočeský kraj 10 058 637 047   63 624 56
Blatná 279 13 328 6 371 48 26 3
České Budějovice 924 162 394 93 426 176 79 5
Český Krumlov 1 129 40 714 12 461 36 32 5
Dačice 472 18 396 7 142 39 23 2
Jindřichův Hradec 934 46 461 20 774 50 58 7
Kaplice 485 19 382 6 984 40 15 2
Milevsko 385 18 025 8 033 47 26 1
Písek 742 52 744 29 814 71 49 4
Prachatice 841 33 078 10 588 39 44 5
Soběslav 324 21 927 6 830 68 31 2
Strakonice 574 44 662 22 214 78 69 2
Tábor 1 002 79 436 33 410 79 79 7
Trhové Sviny 452 19 234 5 187 43 16 3
Třeboň 538 24 426 8 092 45 25 4
Týn nad Vltavou 262 13 905 7 804 53 14 1
Vimperk 535 17 152 7 255 32 21 1
Vodňany 179 11 783 6 848 66 17 2
Zdroj dat: ČSÚ
*údaje z 1.1. 2021

Správní obvody obcí s rozšířenou působností jsou vymezeny vyhláškou ministerstva vnitra 388/2002 Sb. výčtem obcí, které do nich spadají. Zpravidla tvoří správní obvod rozšířené působnosti část okresu, ale v některých případech je totožný s územím okresu.
Do roku 2006 některé správní obvody obcí s rozšířenou působností zasahovaly v rámci samosprávného kraje do více okresů. Podle vyhlášky 513/2006 Sb., která nabyla účinnosti 1. ledna 2007, se hranice okresů změnily tak, že již správní obvod žádné obce s rozšířenou působností nezasahuje mimo vlastní okres.
Obce s rozšířenou působností představují nový typ obcí vykonávajících státní správu v přenesené působnosti. Jsou obcemi s nejširším rozsahem výkonu státní správy v přenesené působnosti. V jimi spravovaném území se nacházejí i obce s pověřeným obecním úřadem. Více informací zde.
Výběr uveřejněných statistických ukazatelů je omezen, neboť statistické údaje za správní obvody obcí s rozšířenou působností nejsou sledovány v takovém rozsahu jako u vyšších správních celků.