Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Správní obvody obcí s rozšířenou působností

Vybrané geografické údaje správních obvodů ORP k 1. 1. 2016
Kraj, správní obvod ORPRozloha v km2Počet obyvatelPočet obyvatel sídla ORPHustota osídleníPočet obcíz toho: se statutem města
Jihočeský kraj10 057637 8346362354
Blatná27913 7876 70049262
České Budějovice924157 92593 513171795
Český Krumlov1 13041 70013 16037314
Dačice47219 2107 47241232
Jindřichův Hradec93447 37721 55151587
Kaplice48519 4267 06440152
Milevsko38518 4768 54048261
Písek74252 26529 83870494
Prachatice84033 29211 05540445
Soběslav32421 9577 04368312
Strakonice57445 27122 90279692
Tábor1 00280 41234 64180797
Trhové Sviny45218 8155 09442163
Třeboň53824 7728 39446254
Týn nad Vltavou26214 1048 03454141
Vimperk53517 4207 47433211
Vodňany17911 6256 85665172
Zdroj dat: ČSÚ

Správní obvody obcí s rozšířenou působností jsou vymezeny vyhláškou ministerstva vnitra 388/2002 Sb. výčtem obcí, které do nich spadají. Zpravidla tvoří správní obvod rozšířené působnosti část okresu, ale v některých případech je totožný s územím okresu.
Do roku 2006 některé správní obvody obcí s rozšířenou působností zasahovaly v rámci samosprávného kraje do více okresů. Podle vyhlášky 513/2006 Sb., která nabyla účinnosti 1. ledna 2007, se hranice okresů změnily tak, že již správní obvod žádné obce s rozšířenou působností nezasahuje mimo vlastní okres.
Obce s rozšířenou působností představují nový typ obcí vykonávajících státní správu v přenesené působnosti. Jsou obcemi s nejširším rozsahem výkonu státní správy v přenesené působnosti. V jimi spravovaném území se nacházejí i obce s pověřeným obecním úřadem. Více informací zde.
Výběr uveřejněných statistických ukazatelů je omezen, neboť statistické údaje za správní obvody obcí s rozšířenou působností nejsou sledovány v takovém rozsahu jako u vyšších správních celků.