Informace z oblasti krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Místní akční skupiny

Místní akční skupina (MAS) je forma místního partnerství, která umožňuje efektivní způsob využívání dostupných zdrojů. Jejími členy mohou být obce, jejich svazky, instituce veřejné moci, soukromé podnikatelské subjekty, neziskové organizace i samotní občané jako fyzické osoby. Ti všichni v rámci místní akční skupiny spolupracují na rozvoji a obnově venkova. Jejich projekty a aktivity jsou podpořeny čerpáním finančních prostředků z národních programů nebo z programů EU. Více http://eagri.cz/public/web/mze/venkov/mistni-akcni-skupiny/

Velká část místních akčních skupin se sdružuje v tzv. Národní síti Místních akčních skupin (NS MAS), která reprezentuje své členy na národní i mezinárodní úrovni, medializuje a podporuje činnost MAS při realizaci programu obnovy a všestranného rozvoje venkova apod. Více http://www.nsmascr.cz/

Jednotlivé místní akční skupiny jsou do krajů zařazeny podle krajské příslušnosti jejich sídla.

Místní akční skupiny
NázevSídlo obecForma
MAS BRÁNA PÍSECKAČížovázapsaný spolek
MAS Česká Kanada o.p.s.Jindřichův Hradec IIobecně prospěšná společnost
MAS KRAJINA SRDCE, z. s.Mladá Vožicezapsaný spolek
MAS Lužnice, z.s.Sudoměřice u Bechynězapsaný spolek
MAS Lužnicko o.p.s.Planá nad Lužnicíobecně prospěšná společnost
MAS Rozkvět z.s.Lhenicezapsaný spolek
MAS STRAKONICKO, z.s.Strakonicezapsaný spolek
MAS ŠumavskoMalenicezapaný spolek
MAS VLTAVA, z.s.Dolní Bukovskozapsaný spolek
MAS Vodňanská ryba, z. s.Vodňanyzapsaný spolek
Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o.p.s.Netoliceobecně prospěšná společnost
Místní akční skupina Blatensko, o.p.s.Blatnáobecně prospěšná společnost
Místní akční skupina Hlubocko - Lišovsko o.p.s.Hluboká nad Vltavouobecně prospěšná společnost
Místní akční skupina Pomalší o.p.s.Velešínobecně prospěšná společnost
Místní akční skupina Sdružení RůžeBorovanyzapsaný spolek
Místní akční skupina Střední PovltavíKovářovzapsaný spolek
Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s.Třeboňobecně prospěšná společnost