Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Okresy

Definice okresu: Statistická územní jednotka na úrovni NUTS 4 (okres) má platnost pouze na území České republiky. Představuje územní členění státu na okresy s výjimkou území Prahy, kde je uplatněno statistické členění na 15 správních obvodů.
Statistická územní jednotka na úrovni NUTS 4 byla zavedena s účinností od 1.9.1999.


Ukazatele okresů kraje k 1. 1. 2016
Název okresuPočet obyvatel okresuRozloha (km2)Obce s rozšířenou působností (počet)Pověřené obce (počet)Obce (počet)
Jihočeský kraj637 83410 058,01738623
České Budějovice190 8441 638,637109
Český Krumlov61 1261 615,62546
Jindřichův Hradec91 3591 943,937106
Písek70 7411 127,12575
Prachatice50 7121 374,92465
Strakonice70 6831 031,934112
Tábor102 3691 326,226110
Zdroj dat: ČSÚ