Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Okresy

Definice okresu: Statistická územní jednotka na úrovni NUTS 4 (okres) má platnost pouze na území České republiky. Představuje územní členění státu na okresy s výjimkou území Prahy, kde je uplatněno statistické členění na 15 správních obvodů.
Statistická územní jednotka na úrovni NUTS 4 byla zavedena s účinností od 1.9.1999.


Ukazatele okresů kraje k 31.12.2021
 
Název okresu Počet obyvatel okresu Rozloha (km2) Obce s rozšířenou působností (počet) Pověřené obce (počet) Obce (počet)
Jihočeský kraj 637 047 10 058,01 17 38 624
České Budějovice 195 533 1 638,49 3 7 109
Český Krumlov 60 096 1 613,69 2 5 47
Jindřichův Hradec 89 283 1 943,87 3 7 106
Písek 70 769 1 126,84 2 5 75
Prachatice 50 230 1 376,74 2 4 65
Strakonice 69 773 1 032,00 3 4 112
Tábor 101 363 1 326,37 2 6 110
Zdroj dat: ČSÚ