Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Chodsko - turistická oblast

Turistická oblast Chodsko je součástí turistického regionu Šumava a patří do Plzeňského kraje.

Chodsko má image oblasti folkloru, historie a kultury, kde se nacházejí lesy, příroda a dobré sportovní možnosti společně s výborným klimatem.

Chodsko je oblastí obklopující město Domažlice. Chodové kdysi zajišťovali ozbrojenou ochranu českých hranic a za to měli ve 14. - 17. století panovnické výsady, např. vlastní samosprávu. Strážním úkolům byly uzpůsobeny i chodské vsi. Jednak polohou na svazích nebo úpatích kopců, jednak členěním, kdy na velkou uzavřenou náves vedly pouze dvě cesty. Dodnes se zachovala lidová architektura v některých vesnicích - Mrákov, Postřekov, Trhanov, Klenčí pod Čerchovem, lidová nářečí a zvyky. Lidový folklor připomínají různé slavnosti, např. Chodské slavnosti v Domažlicích. Tam se sjíždějí v polovině srpna všichni dudáci z ČR.
V kraji se dochovalo i krajkářství, paličkování nebo výroba keramiky či gastronomické speciality - chodské koláče.
Zdejší život inspiroval mnoho spisovatelů - J. Š. Baar nebo B. Němcová, A. Jirásek.

Horšovský Týn je zachovalá městská památková rezervace. Zdejší zámek představuje dlouhý stavební vývoj od gotiky až po novorenesanci. Zajímavé exponáty najdeme v zámecké kuchyni a máme možnost zde shlédnout i portrétní galerii českých panovníků.

Pro pěší turisty je zde naučná stezka Po stopách Jiráskovy Lucerny.
Součástí Chodska je Český les, asi 80 km dlouhé pásmo při hranicích s Německem. Na zalesněném vrchu Čerchov - 1042 m stojí rozhledna z roku 1905 se širokým výhledem na Plzeňsko.