Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Jižní Čechy - turistický region

Zdravý a pohostinný turistický region se zachovalou přírodou a krajinou, bohatý zdroj inspirace

Turistický region Jižní Čechy se téměř celý kryje s územím Jihočeského kraje a tvoří také stejnojmennou turistickou oblast Jižní Čechy.

Jižní Čechy jsou malebným krajem rybníků, lesů a rašelinišť oživeným siluetami středověkých městeček, venkovských kostelů a bělostných statků.
Krajina není poznamenána velkými průmyslovými podniky, je zde množství chráněných oblastí. Zdejší kraj patří k vyhledávaným turistickým cílům nejen pro svoje přírodní krásy, ale také pro množství historických památek a jsou zde i dobré podmínky pro cyklistiku a vodní sporty.

Jedním ze základních potenciálů regionu je kromě jeho výhodné polohy i zachovalá příroda a krajina. K charakteristickým znakům regionu patří především četné rybníky, které významně spoluvytvářejí typický obraz jihočeské krajiny - Rožmberk s velikostí 490 ha, Bezdrev - 450 ha a Horusický - 415 ha, které jsou zároveň i největšími rybníky v České republice. Novohradské hory, jejichž nejvyšší vrcholy dosahují výšky okolo 1 000 m, Vysoká, Kraví a Kuní hora, jsou krajem hlubokých lesů s nejstaršími přírodními pralesovitými rezervacemi v České republice i střední Evropě - Žofínským a Hojnovodským pralesem. Malebnost krajiny dokreslují malé údolní nádrže, budované koncem 18. století v souvislosti s plavením dřeva. Nabízí se zde i naučná stezka Terčiným údolím. Přírodní park Česká Kanada je krajem lesů s drsným podnebím, vysokými vrchy, velkými rybníky a romantickými žulovými útvary bizarních tvarů roztroušených po okolí. Toto velmi řídce osídlené území je možné pozorovat při cestě úzkokolejnou dráhou na trati Jindřichův Hradec-Nová Bystřice nebo při turistické vycházce.

Významnou složkou jihočeského potenciálu cestovního ruchu jsou historické památky a kulturní atraktivity. Pro návštěvníky jsou přitažlivá historicky významná města s rozsáhlými soubory památkových objektů - Český Krumlov, Jindřichův Hradec, Tábor, Písek, Prachatice, České Budějovice, Třeboň, Slavonice. Města Třeboň, Bechyně a Vráž u Písku mají lázeňskou tradici. Velmi navštěvované jsou jihočeské hrady a zámky, tvrze a zříceniny. Počet návštěvníků hradu a zámku  v Českém Krumlově a zámku Hluboká nad Vltavou se pohybuje v řádu statisíců ročně, číslu 100 000 se blíží i zámky v Červené Lhotě a Jindřichově Hradci. Specifickým kulturním bohatstvím jsou lidové zvyky, slavnosti, tradice a řemesla a architektura. Zajímavá a atraktivní je i nabídka technických památek.
Historické jádro města Český Krumlov bylo zapsáno na seznam Světového kulturního a historického dědictví UNESCO, stejně tak jako Holašovice, malebná vesnice s unikátní podobou selských usedlostí z poloviny 19. století.
Pro rekreační účely jsou vyhledávány především velké rybníky s písčitými břehy - Svět, Hejtman, Komorník. Jiné, jako například Bezdrev, nabízejí možnost vodních sportů včetně jachtingu a windsurfingu. Cyklistické stezky regionu vedou v mírném terénu.

Nejvyšší potenciál pro rozvoj cestovního ruchu má okolí povodí Lužnice, města Český Krumlov, Písek, České Budějovice, Tábor, Strakonice, Prachatice, Jindřichův Hradec, Třeboň a Hluboká s jejich nejbližším okolím. Tato místa jsou turisty nejvíce navštěvována a zejména v období letní turistické sezóny se již u těch nejatraktivnějších lokalit projevuje jejich přetíženost. Potenciál přírodních i kulturních atraktivit na území jižních Čech umožňuje rozvoj téměř všech hlavních forem turistiky.

Region má velmi dobré předpoklady pro:

  • rozvoj aktivní cykloturistiky
  • uplatnění a rozvoj pěší a vodní turistiky
  • poznávání historických a technických památek, kulturních zajímavostí a tradic
  • sportovní vyžití
  • rozvoj venkovské turistiky a agroturistiky - rybolov, myslivost, jízda na koních apod.
  • kongresové a poznávací formy cestovního ruchu - České Budějovice, Tábor, Hluboká nad Vltavou a další
  • oblast lázeňství zdůrazňující svou nabídku ozdravných pobytů

Příkladem úspěšně realizovaných produktů v cestovním ruchu jsou:
Slavnosti pětilisté růže v Českém Krumlově, Slavnosti Zlaté solné stezky v Prachaticích, Táborská setkání aj. Mezi tradiční regionální produkty patří plavení dřeva na Schwarzenberském plavebním kanále, výlovy rybníků, selské slavnosti v Holašovicích aj. Regionálními produkty s velkým potenciálem rozvoje jsou koněspřežná dráha z Českých Budějovic, technické památky - plavební kanály, mlýny a hamry, mosty, staré pivovary a továrny, úzkokolejná železnice, historická jádra měst ve spojení s kulturními památkami a akcemi, selské baroko, ale i spojení různých naučných stezek s historickými a přírodními památkami, budování tematických cyklotras apod.

Rozvoj cestovního ruchu v regionu Jižní Čechy se zaměřuje na několik oblastí, jako jsou produkty a služby, lidské zdroje, infrastruktura aj., v souladu s rozvojem regionu při zachování vlastní identity, s ohledem na přírodu, krajinu a historický vzhled sídel. Rozvoj je v úzké součinnosti se sousedními zahraničními regiony.