Informace z území krajů, okresů, obcí s rozšířenou působností i obcí se zaměřením zejména na hospodářské, sociální, životní prostředí, administrativní členění, veřejnou správu i samosprávu, dotace apod.

Hospodářské prostředí Karlovarského kraje

Vybrané ekonomické údaje, charakterizující postavení Karlovarského kraje v roce 2021 v rámci celé republiky, pouze předjímají širokou škálu statistických ukazatelů, které najdete při rozkliknutí dalších stránek.

Základní ekonomické údaje Karlovarského kraje v roce 2021
UkazatelMěrná jednotkaKarlovarský krajČR
Podíl kraje na HDP%1,6100
HDP na 1 obyvatele v PPS%54,591,6
Podíl nezaměstnaných osob%4,183,49
Počet uchazečů o zam. na 1 volné pracovní místo1,40,8
Počet registrovaných subjektů na 1000 obyvatel261,3283
Délka silnic a dálnic na 10 000 obyvatelkm72,8553,09
Stav přímých zahr.investic na 1 000 obyvatel*mil. Kč102,35390,24
Zdroj dat: ČSÚ

*data za rok 2020; Zdroj dat: ČNB